Uden­land­sk ind­komst

Hvis en part har udenlandsk indkomst, herunder indtægter fra virksomheder og selskaber i udlandet, beder vi normalt parten om at sende oplysninger til os.

Hvis du har udenlandsk indkomst, skal du oplyse os om det, da dette ikke altid vil fremgår af de oplysninger, vi kan indhente hos Skattestyrelsen. Du skal også indsende dokumentation for størrelsen af denne indkomst.

Hvis du har en eller flere udenlandske personlige virksomheder eller et eller flere udenlandske selskaber, skal du oplyse os om det, da dette heller ikke altid vil fremgå af de oplysninger, vi kan indhente hos Skattestyrelsen.

Du skal indsende oplysninger om og dokumentation for de skattemæssige resultater i virksomheden eller selskaberne for de seneste tre år.