Indtægter fra selskaber

Hvis en part har indtægter fra et eller flere selskaber, beder vi normalt parten om at sende oplysninger til os.

Er du selskabsejer i Danmark, skal du sende følgende til os:

  • selskabernes skattemæssige årsopgørelser for de seneste tre år fra Skattestyrelsen. Dette gælder også for selskaber, som du indirekte ejer eller har ejerandel i via andre selskaber
  • oplysninger om dine ejerandele i hvert af selskaberne
  • selskabernes seneste selvangivelse, hvis der er indsendt en selvangivelse og Skattestyrelsen endnu ikke har dannet årsopgørelsen.

Hvis du har bestemmende indflydelse i en koncern, hvor selskaberne er sambeskattede, hvor koncernen ejer 100 % af aktierne/anparterne i ét eller flere datterselskaber, og hvor datterselskabernes resultat fremgår af holdingselskabets årsopgørelse, er det tilstrækkeligt, at du sender kopi af de samlede årsopgørelser for de seneste tre år fra Skattestyrelsen for koncernens resultat og kopi af seneste selvangivelse for koncernen, hvis der er indsendt en selvangivelse og Skattestyrelsen endnu ikke har dannet årsopgørelsen. Du skal også oplyse din ejerandel.

Hvis du har bestemmende indflydelse i en koncern, hvor selskaberne er sambeskattede, og hvor koncernen ejer mindre end 100 % af aktierne/anparterne i ét eller flere datterselskaber, skal du sende os kopi af opgørelse over sambeskatningsindkomsten for koncernen, og oplysning om din ejerandel i koncernen samt koncernens ejerandel i datterselskaberne. Vi skal bruge årsopgørelser for koncernen og datterselskaberne fra Skattestyrelsen for de seneste tre år. Du skal sende os årsopgørelserne og seneste selvangivelser, hvis der er indsendt selvangivelse og Skattestyrelsen endnu ikke har dannet årsopgørelsen. Endvidere skal du sende, sambeskatningsopgørelserne og oplysning om din ejerandel.

Du skal kun sende oplysningerne til os, hvis vi beder dig om det.