Hvad er fødselsbidrag?

Hvis I som forældre ikke bor sammen ved fødslen, har du som mor mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af dine udgifter ved fødslen. Fødselsbidraget er et engangsbeløb på 942 kr. (2024).

Du og barnets anden forælder kan selv lave en aftale om et fødselsbidrag. I behøver ikke at inddrage Familieretshuset i aftalen. Hvis I ikke kan blive enige, kan du som mor søge om fødselsbidrag hos Familieretshuset.

Modtager Familieretshuset din ansøgning senest to måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsætter vi bidraget.

Den bidragsudløsende begivenhed kan være:

  • barnets fødsel
  • faderskabssagens afslutning, hvis denne er indledt i forbindelse med barnets fødsel

Hvad er barselsbidrag til moren omkring fødslen?

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når jeres barn bliver født, har du som mor mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af dine udgifter to måneder før og en måned efter fødslen. Normalt udbetales bidraget i tre måneder - to måneder før og en måned efter fødslen. Bidraget er på 1.640 kr. pr. måned (2024).

Modtager Familieretshuset din ansøgning senest to måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsætter vi bidraget.

Den bidragsudløsende begivenhed kan være:

  • barnets fødsel
  • faderskabssagens afslutning, hvis denne er indledt i forbindelse med barnets fødsel

Hvad er navngivnings-/dåbsbidrag?

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når jeres barn bliver født, eller er flyttet fra hinanden kort efter fødslen, har du som mor mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af dine udgifter i forbindelse med navngivning eller dåb. Navngivnings-/dåbsbidraget er et engangsbeløb, som er fastsat til 1.370 kr. (2024).

Modtager Familieretshuset din ansøgning senest to måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsætter vi bidraget.

Den bidragsudløsende begivenhed kan være:

  • barnets fødsel
  • faderskabssagens afslutning, hvis denne er indledt i forbindelse med barnets fødsel

Hvordan søger jeg?

I kan selv lave en aftale om de særlige bidrag. Det er en god idé at lave aftalen skriftligt. Hvis I selv står for aftalen, behøver I ikke at inddrage Familieretshuset i den.

Hvis I ikke kan blive enige, kan du som mor søge om bidragene i Familieretshuset, og så er det Familieretshuset, der afgør, om du er berettiget.

Hvis du ønsker at søge om et eller flere af bidragene og dit barn endnu ikke er født, skal du indsende en skriftlig ansøgning via vores ansøgningsblanket 'Børnebidrag - ansøgning', der findes på siden her:

Hvis dit barn er født, men det endnu ikke er to måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, skal du indsende en skriftlig ansøgning til Familieretshuset.