An­søg­nin­ger

Samlet oversigt over ansøgninger til Familieretshuset.

De fleste ansøgninger er digitale selvbetjeningsløsninger, hvor du skal anvende dit MitID for at logge ind. I slutningen af ansøgningen kan du klikke 'send'.

Enkelte ansøgninger er PDF-blanketter. Dem kan du enten printe og udfylde i hånden, eller du kan udfylde dem på din computer og efterfølgende sende med Digital Post til os (Sådan sender du en PDF-blanket til Familieretshuset.)

Find det rette ansøgningsskema

Det er meget vigtigt, at du vælger det rette ansøgningsskema for lige præcis den situation, du er i. Du er velkommen til at finde ansøgningen i nedenstående oversigt, men Familieretshuset anbefaler, at du klikker på fanen 'Emner' øverst på hjemmesiden og vælger det emne, der er relevant for dig. Herfra kan du få den information, du har brug for, og du vil blive guidet hen til eventuelle ansøgningsskemaer.

Sådan kontakter du os via e-boks

Hvis du vil sende til Familieretshuset på en sikker måde, skal du sende via e-boks.

Ansøgninger

Adop­tion - An­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende adoption samt blanketter og bilag til brug i ansøgning om fremmedadoption.

Bi­drag - an­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende bidrag samt et indsigelses- og klageskema til brug ved international inddragelse.

Fa­der­skab og med­mo­der­skab - An­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende faderskab og medmoderskab samt blanketter og erklæringer til brug i ansøgningerne.

For­æl­dre­myn­dig­hed, bopæl og samvær - An­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær.

Hjælp og rå­d­giv­ning for brud­te fa­mi­li­er og børn - An­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende hjælp og rådgivning til børn og forældre i brudte familier.

Kla­ger

Du har mulighed for at klage over de afgørelser, som Familieretshuset har truffet herunder over sagsbehandling

Nav­neskift ved æn­dring af køn­si­den­ti­tet - An­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende navneskift.

Se­pa­ra­tion og skils­mis­se - An­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende separation og skilsmisse.

Vær­ge­mål og frem­tids­fuld­magt - An­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende værgemål og ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt samt erklæringer og øvrige blanketter til brug i ansøgningerne.

Æg­te­skab for in­ter­na­tio­na­le par - An­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende internationale ægteskaber.

Blanketter og Digital fuldmagt

Blan­ket­ter

Her er en samlet oversigt over Familieretshusets PDF-blanketter, som du kan bruge som ansøgninger, hvis du er fritaget for digital post.

Di­gi­tal fuld­magt

Advokater og partsrepræsentanter skal anmode om digital fuldmagt på www.borger.dk for at kunne indsende en digital ansøgning for en borger i en sag i Familieretshuset.