Ansøgninger

Samlet oversigt over ansøgninger til Familieretshuset.

Digital fuldmagt - ny funktionalitet

Ny funktionalitet "Digital fuldmagt" - til partsrepræsentanter på selvbetjeningsløsninger.

OBS: Af tekniske årsager fungerer Familieretshusets hjemmeside og ansøgninger i øjeblikket ikke optimalt i browseren Internet Explorer. Familieretshuset anbefaler derfor at bruge eksempelvis Chrome, Firefox eller Safari i forbindelse med ansøgninger.

Inden du går i gang med en ansøgning, er det vigtigt, at du sikrer dig, at ansøgningen er den rigtige i forhold til netop din situation.

Familieretshuset anbefaler, at du finder ansøgningen gennem menuen ”Emner”, hvor du bliver guidet hen til den ansøgning, som er rigtig for dig. Det er udelukkende for at sikre, at du ikke kommer i gang med en unødig ansøgningsproces.

Det er ikke i alle tilfælde, at du modtager en kvittering, når du sender noget ind til Familieretshuset.

Du skal som udgangspunkt bruge de digitale selvbetjeningsløsninger her på siden. Er du fritaget for Digital Post, finder du nederst en henvisning til en oversigt over Familieretshusets ansøgninger i PDF-format.

Hvis du er repræsenteret ved en advokat eller en anden person, skal ansøgning også indgives digitalt. Advokater og repræsentanter skal benytte den digitale fuldmagtsløsning.

Ikke digitale løsninger:
Aftaleblanketterne om forældremyndighed (enighed), ansøgninger om børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling, ansøgninger vedr. delt bopæl og klageskema er IKKE en del af den digitale fuldmagtsløsning.

Blanketter i PDF-format indsendes enten via e-boks eller til post@familieretshuset.dk.
Skemaet skal gemmes på din egen PC, udfyldes og underskrives inden du sender det.

Det udfyldte/underskrevne skema indsendes.

Blanketter

Blanketter

Her er en samlet oversigt over ansøgninger til Familieretshuset i PDF-format. Du skal kun bruge ansøgningerne hvis du er fritaget fra Digital Post. Find fuldmagt, ansøgninger, vejledninger mv.

Digital fuldmagt - ny funktionalitet til partsrepræsentanter på selvbetjeningsløsningerne

Funktionaliteten "Digital fuldmagt" kobles på en række selvbetjeningsløsninger på forældreansvarsområdet (forældremyndighed, bopæl og samvær). Professionelle partsrepræsentanter (advokater mv.) og private partsrepræsentanter (fx. pårørende) skal anmode om digital fuldmagt, for at kunne indsende en digital ansøgning for en borger i en sag i Familieretshuset.