Blan­ket­ter

Oversigt over Familieretshusets ansøgninger i PDF-format, som du skal bruge hvis du er fritaget for Digital Post.

Du skal bruge disse PDF-blanketter, hvis du skal ansøge Familieretshuset om noget, og er fritaget fra Digital Post. Læs mere om fritagelse fra Digital Post

Sådan udfylder du:

  • Udskriv PDF-blanketten og udfyld i hånden, eller
  • Gem PDF-blanketten på din computer og udfyld herfra. Husk at gemme undervejs. Udskriv derefter PDF-blanketten og skriv under i hånden.

Sådan sender du:

Aflever PDF-blanketten på én af Familieretshusets adresser eller send med fysisk post til:

Familieretshuset
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Find blanketterne i alfabetisk orden herunder.

PDF-blanketter (hvis du er fritaget for Digital Post)

Adop­tion - PDF-blan­ket­ter for an­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende adoption samt blanketter og bilag til brug i ansøgning om fremmedadoption.

Bi­drag - PDF-blan­ket­ter an­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende bidrag samt et indsigelses- og klageskema til brug ved international inddragelse.

Fa­der­skab og med­mo­der­skab - PDF-blan­ket­ter for an­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende faderskab og medmoderskab samt blanketter og erklæringer til brug i ansøgningerne.

For­æl­dre­myn­dig­hed, bopæl og samvær - PDF-blan­ket­ter for an­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær.

Hjælp og rå­d­giv­ning for brud­te fa­mi­li­er og børn - PDF-blan­ket­ter for an­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende hjælp og rådgivning til børn og forældre i brudte familier.

Nav­neskift ved æn­dring af køn­si­den­ti­tet - PDF-blan­ket­ter for an­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende navneskift.

Se­pa­ra­tion og skils­mis­se - PDF-blan­ket­ter for an­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende separation og skilsmisse.

Vær­ge­mål og frem­tids­fuld­magt - PDF-blan­ket­ter for an­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende værgemål og ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt samt erklæringer og øvrige blanketter til brug i ansøgningerne.

Æg­te­skab for in­ter­na­tio­na­le par - PDF-blan­ket­ter for an­søg­nin­ger

På denne side finder du ansøgninger vedrørende internationale ægteskaber.

Kla­ger og fuld­magt - PDF-blan­ket­ter

På denne side finder du et klageskema og et skema du kan bruge til at oprette en fuldmagt.