Fritagelse fra Digital Post

Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst ét af fritagelseskriterierne. Du kan i så fald fortsætte med at modtage post fra det offentlige på papir.

Fritagelseskriterier

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

  • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  • har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • er registreret som udrejst af Danmark
  • er blevet hjemløs
  • har sproglige vanskeligheder
  • har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

Sådan gør du

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op på din lokale borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation.

Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket af fritagelseskriterierne, du lever op til.

Fritagelse ved brug af fuldmagt

Hvis du ikke selv kan møde op på borgerservice, kan du bede andre fritage dig ved brug af en fuldmagt, som kan fås på borgerservice eller hentes på borger.dk. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal hendes eller hans underskrift på blanketten.