Vi er gift og øn­sker at blive se­pa­re­ret

En separation er en slags prøveperiode, hvor I skal finde ud af, om I ønsker at genoptage ægteskabet, eller om I ønsker at blive skilt. I er stadig gift, mens I er separeret – I bliver altså ikke skilt automatisk. I skal derfor sende en ny ansøgning. Hvis I ikke gør det, fortsætter I med at være separeret.

Mere om separation

Hvis du er enig med din ægtefælle om at opløse jeres ægteskab, kan I enten vælge først at blive separeret, eller I kan vælge at blive direkte skilt. Ved en direkte skilsmisse opløses jeres ægteskab med det samme. Hvis I, efter at være blevet skilt, ønsker at genoptage jeres ægteskab, skal I gifte jer igen. Det behøver I ikke, hvis I er alene er separeret.

Skilsmisse efter separation sker ikke automatisk. I skal derfor sende en ansøgning om skilsmisse efter separation, hvis I ønsker at blive skilt. Indtil da, eller indtil I genoptager jeres ægteskab, vil I fortsætte med at være separeret. Uanset hvor mange år der går.

Ret til separation og ret til skilsmisse efter separation

Du har ret til at blive separeret. Uanset om din ægtefælle er enig eller ej.

Efter seks måneders separation har du ret til at blive skilt. Også selvom din ægtefælle er uenig.

Hvis I er enige om at blive skilt, kan I sende en ansøgning på et hvilket som helst tidspunkt efter separationen. Også før de seks måneder er gået.

Betingelser for at bevare separationen

Hvis I er blevet separeret, har I op til tre måneder til at flytte fra hinanden. Ellers bortfalder separationen af sig selv, og I skal starte forfra med en ny ansøgning, hvis det er det, I ønsker. Det samme gælder, hvis I er flyttet fra hinanden, men igen flytter sammen. Så bortfalder separationen også. Hvis I skal starte forfra, kan I vælge at blive separeret igen, eller I kan vælge at blive direkte skilt.

Den juridiske virkning af en separation

Fra det tidspunkt I bliver separeret gælder at:

  • I ikke længere arver hinanden, hvis den ene af jer dør
  • den gensidige troskabspligt ophører
  • I ikke kan gifte jer med en anden, så længe separationen består
  • jeres formuefællesskab ophører.

Formuefællesskabet ophører fra det tidspunkt, I sender ansøgningen om separation. Det, I ejer sammen på det tidspunkt, er det, der skal deles mellem jer.

Hvad I efterfølgende erhverver, indgår ikke i sådan en deling.

Hvis der er særeje, indgår særejet normalt ikke i delingen.

Bortfald af separationen

Hvis I ønsker at genoptage ægteskabet, er det tilstrækkeligt, at I sammen aftaler, at separationen skal bortfalde. I vil således fortsat være gift. Hvis I bliver boende sammen, eller flytter sammen igen, så bortfalder separationen også. Vi anbefaler, at I meddeler til kommunen (Borgerservice), hvis separationen er bortfaldet, så det kan blive registreret i folkeregisteret.

Hvis en separation bortfalder, genindtræder de juridiske virkninger af at være gift:

  • I arver igen hinanden, hvis den ene af jer dør
  • I har pligt til at forsørge hinanden
  • I skal økonomisk hjælpe hinanden
  • jeres formuefællesskab genindtræder.

Ansøgning

Det koster et gebyr på 825 kr. at sende ansøgningen.

Hvis I skal have en vilkårsforhandling, koster det et yderligere gebyr på 2150 kr.