Få ægtefællebidrag mens du er gift

Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Flytter I fra hinanden, eller forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du søge Familieretshuset om at få fastsat ægtefællebidrag. Både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag.

Tidspunkt for fastsættelse

Modtager Familieretshuset din ansøgning senest to måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsætter vi ægtefællebidraget fra den dag, begivenheden skete.

Den bidragsudløsende begivenhed kan eksempelvis være:

  • samlivets ophør, eller
  • ophør af den fælles økonomi.

Hvis du ansøger senere end to måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsættes bidraget fra den dato, ansøgningen bliver modtaget i Familieretshuset.

Beregning af ægtefællebidragets størrelse

Hvis I ikke kan blive enige om ægtefællebidragets størrelse, kan du søge Familieretshuset om at afgøre, hvor stort ægtefællebidraget skal være. Vi anvender nogle retningslinjer, når vi fastsætter beløbet. Dem kan du læse mere om her nedenfor.

Et ægtefællebidrag fastsættes til et beløb i hele tusinde og med månedsvis forfald forud.

Beregning af jeres indkomster

Jeres indkomst omfatter alle indtægter, herunder lønindkomst, bonus, honorarer, renteindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som I har bestemmende indflydelse over. Dette gælder også selskaber, som I indirekte ejer via andre selskaber.

Se mere om beregning af indkomst, hvis I har udenlandsk indkomst, eller hvis I har en personlig virksomhed eller et selskab i udlandet.

Der gælder særlige regler, hvis I har en skattefri indkomst.

Kortvarigt ægteskab

Har jeres ægteskab været kortvarigt, kan Familieretshuset tage hensyn til det i afgørelsen om bidrag. Det kan betyde, at der ikke fastsættes bidrag, eller at bidraget fastsættes lavere end ellers – eksempelvis sådan at bidraget fastsættes til omkring 1/3 eller 2/3 af det bidrag, der ellers ville blive fastsat efter de vejledende retningslinjer.

Ophør af ægtefællebidrag

En afgørelse om ægtefællebidrag, mens I er gift, er kun gældende frem til separation eller skilsmisse.

En afgørelse om ægtefællebidrag, mens I er gift, ophører automatisk, hvis I flytter sammen igen.