Sags­be­hand­ling­sti­der for bi­drag

Sagsbehandlingstiderne for bidrag varierer fra sag til sag.

Almindelige sager om fastsættelse af børnebidrag, forhøjet bidrag eller ændring af eksisterende børnebidrag: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 8 uger

  • I har sendt alle de nødvendige oplysninger sammen med ansøgningen
  • I er enige om, hvordan I hver især bidrager til forsørgelsen af barnet

Komplicerede sager om fastsættelse af børnebidrag, forhøjet bidrag eller ændring af eksisterende børnebidrag: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 16 uger

  • I er uenige om forsørgelsen af barnet, og hvordan I hver især bidrager til den
  • Vi modtager bemærkninger løbende, der har betydning for sagens afgørelse
  • Vi skal tage stilling til en allerede eksisterende aftale om børnebidrag mellem jer
  • Det er en sag med komplicerede økonomiske forhold
  • Vi i løbet af sagen skal i kontakt med personer eller myndigheder i udlandet

Konfirmationsbidrag: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 18 uger

Beklædningsbidrag: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 18 uger

Uddannelsesbidrag: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 9 uger

Hvis du og den anden part ikke er enige i jeres sag om bidrag, og vi er nødt til at bede om yderligere oplysninger, bestræber vi os på at svare senest 15 hverdage efter jeres frist for at sende noget til Familieretshuset.