Sags­be­hand­ling­sti­der for bi­drag

Sagsbehandlingstiderne for bidrag varierer fra sag til sag.

Almindelige sager om fastsættelse af børnebidrag, forhøjet bidrag eller ændring af eksisterende børnebidrag: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 9 uger

  • I har sendt alle de nødvendige oplysninger sammen med ansøgningen
  • I er enige om, hvordan I hver især bidrager til forsørgelsen af barnet

Komplicerede sager om fastsættelse af børnebidrag, forhøjet bidrag eller ændring af eksisterende børnebidrag: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 19 uger

  • I er uenige om forsørgelsen af barnet, og hvordan I hver især bidrager til den
  • Vi modtager bemærkninger løbende, der har betydning for sagens afgørelse
  • Vi skal tage stilling til en allerede eksisterende aftale om børnebidrag mellem jer
  • Det er en sag med komplicerede økonomiske forhold
  • Vi i løbet af sagen skal i kontakt med personer eller myndigheder i udlandet

Konfirmationsbidrag: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 3 uger

Beklædningsbidrag: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 3 uger

Uddannelsesbidrag: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 11 uger