Anerkendelser

Familieretshuset har opgaven med at anerkende udenlandske vielser, skilsmisser, dødsattester, udenlandsk faderskab og forældremyndighed. Familieretshuset har vejledningsforpligtelsen overfor andre offentlige myndigheder i Danmark.

Oversigt udenlandske vielser og skilsmisser

For at få anerkendt en udenlandsk vielse, skilsmisse eller dødsattest skal en række betingelser være opfyldt.

Udenlandsk faderskab og forældremyndighed

Familieretshuset har vejledningsforpligtelse overfor andre offentlige myndigheder i Danmark. Familieretshuset besvarer derfor ikke på borgerhenvendelser i disse sager.