Anerkendelser

Familieretshuset har opgaven med at anerkende udenlandske vielser, skilsmisser, dødsattester, udenlandsk faderskab og forældremyndighed. Familieretshuset har vejledningsforpligtelsen overfor andre offentlige myndigheder i Danmark.

Oversigt udenlandske vielser

For at få anerkendt en udenlandsk vielse, skilsmisse eller dødsattest skal en række betingelser være opfyldt.

Udenlandsk faderskab og forældremyndighed

Familieretshuset har vejledningsforpligtelse overfor andre offentlige myndigheder i Danmark. Familieretshuset besvarer derfor ikke på borgerhenvendelser i disse sager.