Om anerkendelse

Efter ægteskabslovens § 22b anerkendes et udenlandsk ægteskab i Danmark, hvis ægteskabet er gyldigt i det land, hvor ægteskabet blev indgået, men det anerkendes dog ikke,

  • hvis parterne ikke var samtidig til stede ved vielsen
  • hvis en part ved vielsen ikke var fyldt 18 år, eller
  • hvis anerkendelse af ægteskabet strider mod grundlæggende danske retsprincipper.
  • fra 1. januar 2019: Hvis der er bestemte grunde til at antage, at der er tale om et proformaægteskab, der blev indgået med det afgørende formål at opnå ret til ophold i Danmark, i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz-

For EU-/EØS-borgere og disses ægtefæller gælder det særlige, at ægteskabet kan anerkendes, uanset om det er indgået af en mindreårig (ægteskabslovens § 22 b, stk. 4).

Læs mere om ægteskab, skilsmisse og dødsattester nedenfor - Her finder du også oplysningsskemaer, som skal indsendes sammen med forelæggelsen.

Afghanistan

Algeriet

Argentina

Armenien

Australien

Bangladesh

Belgien

Brasilien

Bulgarien

Cameroun

Colombia

Cuba

Cypern

El Salvador

England

Estland

Equador

Etiopien

Fiji

Filippinerne

Forenede Arabiske Emirater

Frankrig

Georgien

Ghana

Hong Kong

Indien

Irak

Iran

Irland

Israel

Jamaica

Japan

Kasakhstan

Kina

Letland

Libanon

Marokko

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistan

Panama

Portugal

Rusland

Schweiz

Serbien

Seychellerne

Singapore

Spanien

Sri Lanka

Sydafrika

Syrien

Taiwan

Tanzania

Thailand

Tyrkiet

Tyskland

Uganda

Ukraine

Ungarn

USA

Venezuela

Vietnam

Zimbabwe