Fa­mi­lie­adop­tion

Du har mulighed for at familieadoptere, hvis der er en kvalificeret tilknytning imellem jer. Det kan eksempelvis være et plejeforhold. I praksis stilles der krav om, at der skal være etableret tæt kontakt igennem længere tid, typisk tre år eller mere. Hvis vi vurderer, at der er tale om en familieadoption, kræver vi ikke godkendelse af dig som adoptant.

Forløbet

Du bliver indkaldt til en indledende samtale i Familieretshuset, hvor du modtager vejledning om retsvirkninger af en familieadoption.

Familieadoption kan gennemføres uanset om du er enlig eller er gift eller samlevende. Hvis du er gift eller har en samlever, skal I som absolut udgangspunkt søge om adoption sammen. Det er en betingelse, at I har boet sammen i mindst 2½ år.

For at adoptere er det først og fremmest en betingelse, at adoptionen er til gavn for barnet.

Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Du skal samtidig som udgangspunkt være mindst 14 år ældre end det barn, du vil adoptere.

Du skal have boet sammen med barnet i tre år, før barnet er fyldt 18 år. Perioden behøver ikke at være i sammenhæng. Familieretshuset foretager opslag i CPR for at sikre, at betingelsen er opfyldt.

Ansøg om familieadoption

Du kan ansøge om familieadoption ved at udfylde en ansøgningsblanket.

Som udgangspunkt skal du bruge Familieretshusets digitale blanketter, hvor du logger på og underskriver med dit NemID/MitID. Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne, som du finder her på Familieretshusets hjemmeside og på www.borger.dk

Når du udfylder ansøgningen, skal du vedhæfte følgende dokumenter:

  • din vielsesattest
  • din fødsels- og dåbsattest / fødsels- og navneattest
  • bevis for eventuel navneforandring for dig
  • barnets fødsels- og dåbsattest / fødsels- og navneattest
  • bevis for eventuel navneforandring for barnet
  • eventuel tidligere adoptionsbevilling vedrørende barnet
  • opholdstilladelse for barnet, hvis dette er et krav.

Når du udfylder den digitale blanket, kan du vedhæfte de nødvendige dokumenter elektronisk. Hvis du er fritaget fra Digital Post i det offentlige, og du sender en papirblanket, skal du medsende en kopi af dokumenterne.