Pige ved vandpyt leger med pind

Adop­tion

Når du adopterer et barn, betyder det, at du tager det til dig som dit eget. Rent juridisk er der indgået et forhold mellem adoptivbarn og adoptivforældre (eller adoptanter). Når du - eller I - adopterer, har barnet ikke længere juridisk tilknytning til de biologiske forældre. I er nu forældre til barnet i alle henseende. Det betyder også, at adoptivbarnet arver på lige fod med eventuelle biologiske børn. Til gengæld kan adoptivbarnet ikke længere arve de biologiske forældre. Der findes fire former for adoption. Fremmedadoption, stedbarnsadoption, familieadoption og bortadoption.

Frem­me­dadop­tion

For at adoptere et barn, du ikke kender på forhånd, skal du godkendes som adoptant. Læs mere om at blive godkendt til fremmedadoption her.

Sted­barnsadop­tion

Du har mulighed for at adoptere din ægtefælles eller samlevers barn – uanset hvor gammel barnet er.

Fa­mi­lie­adop­tion

Du har mulighed for at adoptere et barn, du har familiemæssig tilknytning til eller anden kvalificeret tilknytning.