Bortadoption

Hvis du tænker på at bortadoptere dit barn, kan du henvende dig til Familieretshuset. Her vil du kunne få rådgivning om bortadoption.

Hvis du ønsker at bortadoptere dit barn

Hvis du tænker på at bortadoptere dit barn, kan du henvende dig til Familieretshuset. Vi vil du kunne få rådgivning om bortadoption.

Hvis du beslutter, at du vil bortadoptere, kan du tidligst give dit endelige samtykke til bortadoption tre måneder efter barnets fødsel.

De fleste bortadoptioner er anonyme. Du kender ikke adoptivforældrene, og de kender ikke dig. Du kan have nogle ønsker til den familie og det miljø, barnet vokser op i, og det vil så vidt muligt blive respekteret.

Barnets far

Hvis barnets far har del i forældremyndigheden, skal han give samtykke til bortadoption. Hvis barnets far ikke har del i forældremyndigheden, skal han afgive en erklæring, hvor han har mulighed for at protestere mod bortadoptionen.

Selvom du vil bortadoptere barnet, skal faderskabet fastslås. Du skal derfor oplyse, hvem der er eller kan være barnets far.

Du kan fortryde din beslutning om bortadoption, indtil du giver dit endelige samtykke.

Særlig information til sygehusene

Familieretshusets adoptionskontor har samlet en række vigtige oplysninger i forbindelse med bortadoption. Oplysningerne er tiltænkt sygehuspersonalet og andre, der er i berøring med bortadoption.

Se folder: Folder om bortadoption