FAQ: Vejledning fra Familieretshuset i forbindelse med Covid-19

Familieretshuset følger Statsministeriets anbefalinger og holder for tiden ikke møder med borgere. I mellemtiden vejleder vi bedst muligt med spørgsmål og svar her på hjemmesiden.

Opdateret 27. marts kl. 09.10

Helt generelt er det sådan, at lovgivningen på det familieretlige område er gældende i alle sager, uanset den situation vi befinder os i. Når det er sagt, anbefaler Familieretshuset, at alle borgere følger de udmeldinger, der kommer fra Statsministeriet og sundhedsmyndighederne. Følg udviklingen på coronasmitte.dk

Selv om vi i en periode ikke holder møder med borgerne, arbejder Familieretshuset i videst muligt omfang videre med sagsbehandlingen. Vi gennemfører stadig skriftlig sagsbehandling i de sager, hvor det er muligt, og forbereder fortsat sager, som skal afgøres ved domstolene. Familieretshuset modtager også stadig ansøgninger, og vi visiterer og vurderer dem alle.

Sager, hvor der er akut og aktuel risiko for barnets sikkerhed, trivsel og udvikling, vil blive behandlet inden for kort tid, enten på skriftligt grundlag eller telefonisk. Familieretshuset kan i den situation træffe midlertidige og mindre indgribende afgørelser om barnet.

Find spørgsmål og svar opdelt på emner nedenfor: