Ældre nyhed: 26. april 2021

Så­dan gæl­der je­res samvær­s­af­gø­rel­se i hel­lig­da­ge­ne

I forbindelse med Kristi himmelfartsdag og pinsen opstår der ofte spørgsmål om, hvad helligdagene betyder for samværet.

Svaret skelner mellem afgørelser om weekendsamvær og hverdagssamvær.

Hverdagssamværsafgørelser

Hvis I har en hverdagssamværsafgørelse, ændrer helligdagene ikke på den.

Har I en hverdagssamværsafgørelse, afvikles samværet altså som normalt i Kristi himmelfarts-ugen, også selv om det omfatter helligdagen og den derpå følgende fredag.

I pinsen skelnes der heller ikke. Ville samværet normalt starte mandag, starter det fortsat denne dag.

Weekendsamværsafgørelser

Hvis I har en afgørelse om weekendsamvær, kan dette blive udvidet.

Det gælder dog kun, når det eksplicit fremgår af samværsdokumentet, at helligdage påvirker samværet. Hvis det ikke fremgår, tages der ikke særlige hensyn til, at samværet omfatter helligdage, og weekendsamværet vil derfor skulle gennemføres som sædvanligt.

Ville samværet i Kristi himmelfarts-weekenden normalt starte fredag, og fremgår det af samværsdokumentet, at samværet udvides til også at omfatte helligdagen, starter det således onsdag i stedet. Det slutter som normalt ved weekendens ophør.

Samværet i pinseweekenden starter fortsat som normalt. Men hvis det normalt ville ophøre mandag morgen, ophører det i stedet tirsdag morgen.

Få flere informationer om samvær.