Ældre nyhed: 22. november 2023

Så­dan er reg­ler­ne for samvær mel­lem jul og nytår

Nogle forældre aftaler selv, hvordan de fordeler samværet med deres fælles børn henover jul og nytår. Andre indgår særlige aftaler omkring samvær i forbindelse med fx juleferien med Familieretshusets hjælp. De særlige aftaler afløser derfor de almindelige samværsaftaler.

Julen nærmer sig og der skal tages stilling til, hvor og hos hvem børnene skal være hen over julen og nytåret. Nogle aftaler selv, hvordan samværet skal foregå, mens andre indgår særlige aftaler med Familieretshusets hjælp.

De særlige aftaler afløser derfor de almindelige samværsaftaler.

Familieretshuset kan træffe en afgørelse

Kan forældrene ikke indbyrdes – eller med Familieretshusets hjælp – nå til enighed om en samværsaftale i fx julen, så kan Familieretshuset træffe en afgørelse. Når det er tilfældet, så er udgangspunktet altid, at barnet skal være hos begge sine forældre henover jul og nytår.

Det vil sige, at barnet er hos den ene forælder juleaften i lige år, og hos den anden forælder i ulige år, og der fastsættes i udgangspunktet samvær nytårsaften hvert andet år.

Vær i god tid hvis du skal ansøge

Inden der endelig fastsættes jule- og nytårssamvær vil Familieretshuset altid foretage en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Derfor kan samvær i juleferien strække sig fra kun at være nogle timer til at hele ferieperioden deles ligeligt mellem forældrene.

Hvis Familieretshuset skal træffe en afgørelse omkring samvær i jule- og nytårsdagene, skal Familieretshuset først undersøge, hvad der er bedst for barnet. Det er derfor vigtigt, at forældrene i god tid sender en ansøgning.

Hvis der ingen aftale er indgået

I de tilfælde hvor forældrene har indgået en aftale om løbende samvær henover året, men ikke har indgået en særlig aftale omkring jul og nytår, så fortsætter aftalen om løbende samvær nogle gange henover jul og nytår. Det kan dog også være bestemt, at det løbende samvær falder bort i juleperioden.

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for din aftale, kan du kontakte os.

Samvær i forbindelse med ferier

Forstå hvilke regler der gælder, hvis du som bopælsforælder ønsker at rejse på ferie med dit barn, eller hvis du som samværsforælder ønsker at tage dit barn med på familiebesøg i udlandet i jule- og nytårsferien.