9. december 2018

Nyt digitalt forløb til forældre, der går fra hinanden

Fra 1. april 2019 skal alle forældre med børn under 18 år gennemgå et obligatorisk, digitalt forløb, når de søger om direkte skilsmisse. Forløbet skal give forældrene redskaber til at tale med deres børn om bruddet og forstå børnenes reaktioner.

Hvordan fortæller man sit barn, at mor og far går fra hinanden? Hvordan tackler man de svære følelser, der følger med et familiebrud? Og hvordan samarbejder man bedst som forældre hver for sig? Det er nogle af de emner, det nye digitale forløb ”SES – For børnenes skyld” skal hjælpe nyskilte forældre med fremover.

"Jeg er meget glad for, at vi i Familieretshuset kan stille SES-værktøjet til rådighed for forældre, der går fra hinanden. Først og fremmest fordi vi ved, at det har afgørende betydning for børnene, at forældrene får hjælp og vejledning i forbindelse med et familiebrud," siger direktør i det kommende Familieretshus Anette Hummelshøj.

Fra 1. april 2019 skal alle forældre med børn under 18 år, når de søger om direkte skilsmisse, gennemgå det digitale forløb ”SES – For børnenes skyld” (SES står for samarbejde efter skilsmisse). Forløbet tager cirka 30 minutter at gennemføre på pc eller mobil og skal give forældrene viden om trivsel, samarbejde og bruddets betydning for dem selv og deres børn.

Forløbet bygger på forskning

SES-modulet er udviklet af forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Statsforvaltningen og med støtte fra Egmont Fonden og Carlsberg Fonden og bygger på erfaringer og data fra 2.500 fraskilte danskere. Anette Hummelshøj lægger stor vægt på, at forløbet dermed er grundigt afprøvet og bygger på viden og evidens.

"De forældre, som har testet forløbet, oplever det som brugbart og meningsfuldt for dem selv og deres børn. Familieretshusets kerneopgave bliver at sikre bedre trivsel for børnene, og her mener jeg, at SES står stærkt både alene og som et godt supplement til Familieretshusets øvrige konkrete rådgivningstilbud," siger Anette Hummelshøj.

FAKTA:

  • Den 1. april 2019 gennemføres en stor reform af det familieretlige system, hvor Statsforvaltningen erstattes af Familieretshuset. I den forbindelse indføres også en obligatorisk refleksionsperiode på tre måneder for forældre med børn under 18 år, når de søger om direkte skilsmisse. I den periode er det obligatorisk for forældrene at gennemføre et digitalt forløb.
  • Ud over det obligatoriske forløb for forældre, der har søgt om skilsmisse, er der i SES et omfattende indhold, som vil være et tilbud til alle forældre, der går fra hinanden.
  • SES står for samarbejde efter skilsmisse.