Ældre nyhed: 8. marts 2023

Hvil­ke reg­ler gæl­der for frem­tids­fuld­mag­ter

Familieretshuset modtager for tiden mange henvendelser fra borgere, som er bekymrede for, om Familieretshuset vil sætte deres fremtidsfuldmagt i kraft, hvis de på et tidspunkt søger om det.

Familieretshuset godkender mere end 2/3 af ansøgningerne om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter.

Når det gælder den sidste tredjedel af ansøgningerne, vil Familieretshuset i de fleste tilfælde alene afslå at sætte en del af fremtidsfuldmagten i kraft. I størstedelen af sagerne bliver fremtidsfuldmagten således sat kraft og kan anvendes i overensstemmelse med hensigten.

Familieretshusets opgave ved en ansøgning om ikraftsættelse

Familieretshusets opgave er at sikre, at fremtidsfuldmagten er gyldig oprettet, og om der er forhold, der gør det betænkeligt at sætte fremtidsfuldmagten i kraft.

De forhold, der kan gøre det betænkeligt at sætte fremtidsfuldmagen i kraft, kan være bestemmelser i fremtidsfuldmagten, som er imod lovgivningen. Det er særligt bestemmelser om fremtidsfuldmægtigens brug af fuldmagtsgivers NemID/MitID og gavebestemmelser, der ikke er tilstrækkeligt præciseret.

Hvordan er regler for brug af NemID/MitID?
NemID/MitID en personlig signatur, og man må derfor ikke give andre fuldmagt til at bruge sit NemID/MitID.

Det betyder, at hvis fremtidsfuldmagten indeholder et afsnit om, at fremtidsfuldmægtigen kan anvende fuldmagtsgivers NemID/MitID, vil Familieretshuset afslå at sætte dette afsnit i kraft.

Fremtidsfuldmægtigen kan dog anvende sit eget NemID/MitID til at underskrive i forbindelse med hvervet som fremtidsfuldmægtig.

Man kan læse om reglerne for NemID/MitID til netbank og offentlig digital signatur på www.nemid.nu og www.mitid.dk

Man kan læse mere om mulighederne for brug af digital fuldmagt til en række offentlige selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk

Det fremgår her, at en fremtidsfuldmagt kan anvendes ved en ansøgning om Digital Fuldmagt.

Gaver
Generelt kan fremtidsfuldmægtigen ikke give gaver på fuldmagtsgivers vegne.

Det gælder dog ikke sædvanlige gaver, som eksempelvis fødselsdagsgaver, julegaver, bryllupsgaver mm. Det er dog vigtigt at understrege, at værdien af gaverne skal stå mål med det, fuldmagtsgiver har økonomi til.

Fuldmagtsgiver kan dog i fuldmagten bestemme, at fremtidsfuldmægtigen skal kunne give gaver ud over dette. Rammerne for gavegivningen skal dog præciseres og være nøje fastlagt i fremtidsfuldmagten. Er afsnittet om gaver ikke præcist beskrevet i forhold til størrelse og hyppighed, samt hvem der er modtager, vil Familieretshuset afslå at sætte dette afsnit om gaver i kraft.

Fremtidsfuldmægtigen kan også modtager gaver, hvis det er bestemt i fremtidsfuldmagten.

Ægtefæller og fast ejendomFremtidsfuldmægtigen kan ikke på fuldmagtsgivers vegne indgå aftaler med sig selv, eller anvende fremtidsfuldmagten, hvor der kan foreligge modstridende interesser.

Hvis to ægtefæller ejer en fast ejendom sammen, og den ene ægtefælle er fremtidsfuldmægtig for den anden, kan fremtidsfuldmægtigen sælge den faste ejendom eller omlægge lån i ejendommen.

Det skyldes, at deres interesser i forbindelse med salget eller låneomlægningen normalt vil være sammenfaldende.

Læs mere om fremtidsfuldmagter

Man kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside eller i Justitsministeriets Vejledning om Fremtidsfuldmagter. Vejledningen indeholder blandt andet skabeloner, der kan bruges, hvis man vil udfærdige en fremtidsfuldmagt.

Hvis du har brug for vejledning om, hvordan en fremtidsfuldmagt skal udformes, kan du søge professionel hjælp.

Familieretshuset har heller ikke mulighed for at give en vurdering af, om en allerede oprettet fremtidsfuldmagt vil kunne sættes i kraft med sit nuværende indhold, hvis der senere søges om det.

Læs mere om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter: https://familieretshuset.dk/fremtidsfuldmagt/fremtidsfuldmagt