Ældre nyhed: 15. juni 2021

Fa­mi­li­e­rets­hu­set sæt­ter bar­net i fo­kus

Vi arbejder målrettet på at hjælpe og støtte de familier, der gennemlever en skilsmissesituation.

I Familieretshuset arbejder vi hver dag hårdt på blandt andet at hjælpe de familier, der står midt i en skilsmissesituation, og som særligt har brug for hjælp til blandt andet håndtering af samvær eller konflikter.

Barnet trivsel er i fokus

Vores vigtigste opgave i forbindelse med skilsmisse og samværssager er at holde fokus på barnet og sikre barnets trivsel trods en evt konflikt mellem mor og far. Det er Familieretshusets opgave at finde ud af, hvad der er bedst for barnet, når vi rådgiver og træffer afgørelser i blandt andet samværssager.

Omdrejningspunktet er, at Familieretshuset i sager om samvær, forældremyndighed og bopæl skal tage stilling til og belyse, hvad der er bedst for barnet.

Vi inddrager derfor altid barnets perspektiv og synspunkter i sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Det har vi pligt til. Det kan vi gøre ved eksempelvis at gennemføre en børnesamtale eller ved børnesagkyndige undersøgelser, overvåget samvær, udtalelser fra skole, daginstitution og kommune eller ved på anden måde at belyse barnets perspektiv.

En børnesamtale gennemføres af barnets kontaktperson, som også har mulighed for at følge op på samtalen med barnet for at sikre, at barnet har følt sig hørt og anerkendt.

Der kan dog være situationer, hvor en afgørelse ikke får det resultat, som barnet har givet udtryk for, da der kan være andre forhold, som er afgørende for, hvad der er bedst for barnet i den konkrete situation. Der afhænger altid af den enkelte situation.

Samtidig foretager vi altid en helt konkret og individuel vurdering af evt. bekymringer om eksempelvis vold eller misbrug, og hvis vi vurderer, at der kan være tvivl om, hvorvidt barnets trivsel er i fare, kan vi træffe en midlertidig afgørelse om stop af samvær, indtil sagen er blevet belyst yderligere.

På vores hjemmeside kan man finde mere information og finde svar på, hvordan man søger om samvær, bopæl, forældremyndighed eller anden hjælp, når man skal skilles.

Desværre er vi i Familieretshuset i øjeblikket udfordret af lange ventetider på blandt andet ansøgning om samvær, forældremyndighed og bopæl. Det betyder, at man generelt kan forvente en længere sagsbehandlingstid i øjeblikket. Sagsbehandlingstiden afhænger meget af sagens kompleksitet.

Vi er fuldt ud opmærksomme på, at det kan føles som en ekstra belastning både for børn og forældre, når man i forvejen står i en sårbar situation og derfor gerne vil have en hurtig afklaring i sin sag. Det er dog også vigtigt at understrege, at i de sager, hvor der er akut bekymring for barnets trivsel, træffer vi midlertidige afgørelser, for at skåne børnene mest muligt.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at løse problemerne med de ekstra lange ventetider. Vi forventer, at ventetiderne er halveret ved udgangen af 2021. I 2022 er forventningen, at Familieretshuset er kommet ventetiderne helt til livs.

Du kan læse mere om sagsbehandling og ventetiderne på vores hjemmeside.