Sagsbehandling og møder

Hvordan Familieretshuset behandler din sag, og hvor lang tid det tager, afhænger af sagens type og kompleksitet.

Alle sager behandles fortroligt, og sagsbehandlerne skal være upartiske.

Klager

Det er muligt at klage over Familieretshusets sagsbehandling og afgørelser.
Læs mere om klager

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden vil variere fra sag til sag. Familieretshuset kan derfor ikke svare på, hvor lang tid behandlingen af netop din sag vil tage, da alle sager i Familieretshuset behandles individuelt ud fra den konkrete situation.
Læs mere om sagsbehandlingstider

Forløb i forældreansvarssager

Her kan du få et overblik over den typiske sagsgang, når du har indsendt en ansøgning om samvær, bopæl eller forældremyndighed til Familieretshuset. Du kan også se, hvor i processen du p.t. kan opleve ventetid: 
Sådan forløber sager på forældreansvarsområdet

Møder i Familieretshuset

Det er Familieretshuset, som indkalder dig og den anden part til et møde, når det er nødvendigt for den videre sagsbehandling. Du kan umiddelbart ikke selv bede om et møde i en sag. Hvis I har søgt om at benytte vores åbne tilbud om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, vil vi kontakte jer for at være sikre på, at det er det rette tilbud til jer - og i givet fald indkalde jer til det.

Du har mulighed for at få hjælp til at huske møder i Familieretshuset, hvis du tilmelder dig NemSMS

Har du brug for at melde afbud til et møde, skal du ringe på det telefonnummer, der står i mødeindkaldelsen.

Hvis du skal til møde i Familieretshuset, vil det i flere tilfælde være muligt selv at vælge mødested. Se Familieretshusets lokationer her