Køn­si­den­ti­tet og æn­dring af dit bar­ns navn

Du har mulighed for at søge om ændring af dit barns fornavn. Det kræver, at dit barn opfylder nogle betingelser.

Kønsidentitet

Som udgangspunkt kan en dreng ikke få et pigenavn, og en pige kan ikke få et drengenavn. Men efter reglerne på navneområdet kan en person undtages fra kravet om, at et fornavn skal være kønskorrekt, når ansøgeren erklærer, at ønsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

En person kan således få et navn, der passer til den pågældendes kønsidentitet, ved at erklære, at ønsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

Betingelser og information

Du kan søge om navneændring til et navn der passer til den modsatte køn, hvis dit barn erklærer at ønsket om navneændringen er begrundet i barnets oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

Hvis barn er under 12 år skal forældremyndighedsindehaveren underskrive erklæringen om barnets kønsidentitet.

Hvis dit barn er 12-17 år er det barnet, der selv skal underskrive erklæringen om kønsidentitet.

Ansøgningen og erklæringen om kønidentitet skal indgives samlet til kirkekontoret i det sogn, hvor barnet bor.

Sådan søger du om navneændring

Du finder ansøgning om navneændring på www.borger.dk

Du skal vedlægge erklæringen om kønsidentitet som bilag til din ansøgning.

Erklæring om kønsidentitet til brug for navneændring for børn under 12 år findes her.

Hent erklæring

Erklæring om kønsidentitet til brug for ansøgning om navneændring for unge 12-17 år findes her.

Hent erklæring