Hvordan fastslås et medmoderskab

Et medmoderskab kan kun fastslås, hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion. Graviditet af anden vej er ikke gyldig, hvis en kvinde skal have medmoderskab.

Hvis du vil have fastslået et medmoderskab, skal proceduren begynde inden selve behandlingen med assisteret reproduktion.

For at kunne fastslå et medmoderskab, skal du give skriftligt samtykke til behandlingen, og det skal være sandsynligt, at barnet er et resultat af den assisterede reproduktion. Du skal være opmærksom på, at samtykket skal gives og foreligge, før selve behandlingen begynder.

Hvad skal I udfylde, inden I går i gang

Inden behandling med assisteret reproduktion går i gang, skal du og din partner udfylde blanketten registrering af medmoder ved brug af anonym donor. Vær opmærksom på, at I skal indhente underskrifter fra vitterlighedsvidner.

Når I har udfyldt og underskrevet blanketten, skal den afleveres på behandlingsstedet til det sundhedsfaglige personale, som skal underskrive den og udstede en kopi til jer.

Når I starter en sag om medmoderskab, skal I sende den underskrevne blanket til Familieretshuset.

Når I ikke er gift

Når I ikke er gift, skal I også udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab og blanketten registrering af medmoder ved brug af anonym donor.

Ved opstart af medmoderskabssagen skal I sende de underskrevne blanketter til Familieretshuset.