Hvis I er eni­ge om at re­gi­stre­re med­mo­der­skab

Når I har brugt en kendt donor, skal I være opmærksomme på, at donoren som udgangspunkt anses for at være barnets far. Dog kan donoren, moren og morens partner (ægtefælle, registreret partner eller kæreste) aftale, at donoren ikke skal have status som barnets far, men at det i stedet bliver morens partner, der får status som medmor.

Hvordan fastslås et medmoderskab

Et medmoderskab kan kun fastslås, hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion. Graviditet af anden vej er ikke gyldig, hvis en kvinde skal have medmoderskab.

Hvis du vil have fastslået et medmoderskab, skal proceduren begynde inden selve behandlingen med assisteret reproduktion.

For at kunne fastslå et medmoderskab, skal du give skriftligt samtykke til behandlingen, og det skal være sandsynligt, at barnet er et resultat af den assisterede reproduktion. Du skal være opmærksom på, at samtykket skal gives og foreligge, før selve behandlingen begynder.

Ved brug af kendt donor

Når donoren er kendt. skal donoren give skriftligt samtykke til behandlingen, inden den går i gang.

Desuden skal behandlingen være udført af en autoriseret sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar. Den kan både være sket i privat eller offentligt regi, men den skal være foregået i overensstemmelse med reglerne i lov om assisteret reproduktion.

Hvad skal I udfylde, inden I går i gang

Inden behandling med assisteret reproduktion går i gang, skal du og din partner udfylde også en blanket 9 link til blanket 9. Vær opmærksom på, at I skal indhente underskrifter fra vitterlighedsvidner.

Når I har udfyldt og underskrevet blanketten, skal den afleveres på behandlingsstedet til det sundhedsfaglige personale, som skal underskrive den og udstede en kopi til jer.

Når I ikke er gift

Når I ikke er gift, skal I udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab  og en blanket 9.

Ved opstart af medmoderskabssagen skal I sende de underskrevne blanketter til Familieretshuset.