Hvis du vil re­gi­stre­re fa­der­skab til ny­født barn

Hvis I ikke er gift, skal I have faderskabet registreret i forbindelse med barnets fødsel inden for 4 uger. Har I ikke anmeldt faderskabet inden for 4 uger efter barnets fødsel, vil Familieretshuset blive bedt om at rejse en sag om faderskab.

I ansøger om faderskab ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen skal udfyldes og indsendes elektronisk via borger.dk. Erklæringen fremsendes til morens bopælssogn eller kommunen, hvis barnet er født i Sønderjylland.

Omsorgs- og ansvarserklæring

Er I ikke gift, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, skal I udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab. I får samtidig fælles forældremyndighed over jeres barn.

I kan udfylde erklæringen både før fødslen og i de første 4 uger efter barnets fødsel. Hvis barnet er mere end 4 uger gammelt, kan I ikke længere benytte løsningen, og barnets mor vil modtage et brev fra Familieretshuset gennem Digital Post med information om, hvordan I registrerer faderskabet.

Hvis I ikke registrerer faderskabet inden 4 uger

Hvis I ikke har nået at få faderskabet registreret ved sognet/kommunen inden 4 uger efter fødslen, kan I afgive en omsorgs- og ansvarserklæring i forbindelse med den faderskabssag, som Familieretshuset rejser. Så snart vi modtager oplysninger om barnets fødsel, sender vi et brev til barnets mor med et link, som I kan benytte til at udfylde erklæringen.

Er én af jer under 18 år, skal omsorgs- og ansvarserklæringen altid sendes til Familieretshuset.

Faderskabet kan ikke registreres ved fødslen, hvis moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret.