Be­ta­ling af bør­ne­bi­dra­get

De fleste forældre aftaler selv, hvordan bidraget skal betales.

Det kan være en god idé, at den bidragsbetalende forælder laver en fast månedlig bankoverførsel, hvor det fremgår, at der er tale om børnebidrag til det pågældende barn. Den faste overførsel kan fx hedde "Børnebidrag til Peter". På den måde kan det også dokumenteres, at betalingen har fundet sted.

Børnebidrag betales forud hver den første i måneden, når Familieretshuset har fastsat det. Bidraget bortfalder automatisk den dag barnet fylder 18 år.

Eksempel:
Peter fylder 18 år den 1. februar 2023. Børnebidraget skal betales til og med den 31. januar 2023. Det vil sige, at den sidste betalingsdag er dagen før barnets 18 års fødselsdag.

Hvis bidraget ikke bliver betalt til tiden, kan du i visse situationer anmode Udbetaling Danmark om udbetaling af børnebidrag på forskud.

Bidraget skal være fastsat af Familieretshuset, for at Udbetaling Danmark forskudsvis kan udbetale bidraget. Udbetaling Danmark kan ikke forskudsvis udbetale bidraget, hvis der er tale om en privat aftale om bidrag.

Udbetaling Danmark kan kun udbetale bidrag forskudsvis, når der er tale om børnebidrag og særlige bidrag – fx i forbindelse med barnets fødsel, konfirmation og begravelse, men ikke uddannelsesbidrag.

Udbetaling Danmark kan lægge ud for det, der svarer til normalbidraget. Udbetaling Danmark lægger ikke ud for beløb, der er ligger ud over normalbidraget – fx hvis der er tale om et forhøjet bidrag. Udbetaling Danmark hjælper dog med at inddrive pengene for den del af bidraget, som går ud over normalbidragets størrelse. Det samme gælder ved bidrag fastsat ved en privat aftale og uddannelsesbidrag.

Ønsker du Udbetaling Danmarks hjælp til at få et bidrag udbetalt forskudsvist eller inddrevet, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Du kan finde ansøgningsblanket på www.borger.dk/familieydelser. Du skal medsende bidragsafgørelsen fra Familieretshuset eller en kopi af den private aftale, I har lavet.

Teenager pige og dreng siddende på højt legeredskab