Be­ta­ling af bør­ne­bi­dra­get

De fleste forældre aftaler selv, hvordan bidraget skal betales.

Det er en god idé, at den forælder, der skal betale bidrag, laver en fast månedlig bankoverførsel, hvor der står, at det er børnebidrag til barnet – f.eks. "Børnebidrag til Peter for juni 2024". Det er en vigtig dokumentation for, at bidraget er betalt.

Børnebidrag betales den første i hver måned, når Familieretshuset har fastsat det. Betalingen gælder forud. Bidraget bortfalder automatisk den dag, hvor barnet fylder 18 år.

Eksempel:
Peter fylder 18 år den 1. februar 2024. Børnebidraget skal betales til og med den 31. januar 2024. Det vil sige, at den sidste betalingsdag er dagen før, at barnet fylder 18 år.

Hvis bidraget ikke bliver betalt til tiden

Bliver bidraget ikke betalt til tiden, kan den forælder, der skal modtage bidraget, bede Udbetaling Danmark om hjælp til at opkræve bidraget fra den anden forælder.

Hvis bidraget er fastsat af Familieretshuset, kan Udbetaling Danmark udbetale normalbidraget på forskud. De kan ikke udbetale bidraget på forskud, hvis I har lavet en privat aftale udenom Familieretshuset.

Udbetaling Danmark kan ikke udbetale bidrag på forskud, når det gælder procenttillæg til børnebidrag, uddannelsesbidrag eller ægtefællebidrag.

Selvom Udbetaling Danmark ikke udbetaler beløbet på forskud, hjælper de med at opkræve det fra den forælder, der skal betale. Det gælder også for bidrag, der er fastsat i en privat aftale mellem forældrene.

Se, hvordan du kan få hjælp af Udbetaling Danmark til betaling af bidrag på www.borger.dk/børnebidrag. Det er vigtigt, at du sender bidragsafgørelsen fra Familieretshuset eller en kopi af den private aftale, I har lavet.