Hvad betyder delt bopæl i praksis?

Ved delt bopæl er I fælles om alle overordnede beslutninger i forhold til barnets daglige liv. Den ene forælder kan fx ikke på egen hånd beslutte, hvilken daginstitution barnet skal gå i, eller hvor i landet barnet skal bo.

I behøver ikke have en deleordning eller bo tæt ved hinanden for at få delt bopæl. Omfanget af samværet med barnet har heller ingen betydning. Aftalen er helt op til jeres egne betingelser.

Automatisk delt bopæl

Hvis I har fælles forældremyndighed, har barnet automatisk delt bopæl i tre måneder efter I er gået fra hinanden – med mindre I bliver enige om, hos hvem af jer, barnet skal have bopæl.

Konsekvensen af automatisk delt bopæl er, at I ikke kan starte en sag om bopæl i Familieretshuset i tre måneder efter samlivsophævelsen. I kan dog søge om samvær i Familieretshuset.

Hvis I ikke selv har aftalt, at ordningen skal fortsætte, bortfalder den automatiske delte bopæl efter tre måneder. Herefter kan I aftale, hvor barnet skal have bopæl, eller I kan vælge at lade aftalen om delt bopæl fortsætte. Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, kan I starte en sag i Familieretshuset.

Barnet vil ikke have automatisk delt bopæl i tre måneder, efter I er gået fra hinanden, hvis:

  1. begge forældre flytter fra det fælles hjem eller
  2. der er afgørende hensyn til barnet, der taler imod delt bopæl. Det kan fx være bekymring om vold, seksuelle krænkelser eller andre grænseoverskridende handlinger. Det kan også være mindre alvorlige omstændigheder, hvis det påvirker barnet og dets trivsel.

I disse tilfælde kan I starte en sag om bopæl i Familieretshuset indenfor de første tre måneder efter, I er gået fra hinanden.

Hvor skal aftalen registreres?

Aftalen kan være mundtlig eller skriftlig, og den skal ikke registreres nogen steder for at være gyldig. I har dog mulighed for at få den registreret i cpr via Familieretshuset, men det har ingen betydning. I kan altså lave aftale om delt bopæl uden at tage kontakt til myndigheder.

Aftalen har heller ingen betydning for anden lovgivning eller offentlige ydelser til barnet. Udbetaling af offentlige ydelser til barnet bliver eksempelvis administreret uafhængigt af den delte bopæl.

Når I aftaler delt bopæl, så bortfalder alle jeres tidligere aftaler og afgørelser om bopæl og samvær, og det er op jer selv at indgå de aftaler, der er nødvendige.

Aftalen kan kun laves af forældrene, og hverken Familieretshuset eller familieretten kan bestemme, at der skal være delt bopæl.

Hvis I fortryder aftale om delt bopæl?

Hvis I på et tidspunkt bliver uenige om den aftalte delte bopæl, kan du meddele den anden forælder, at du ikke længere ønsker delt bopæl. Hvis I ikke selv kan finde en ny ordning, kan I starte en bopælssag i Familieretshuset.