Hvis du vil have ændret ægtefællebidraget

Familieretshuset kan hjælpe dig med at få ændret ægtefællebidragets størrelse, både mens du er gift og i forbindelse med separation og skilsmisse.

Hvornår kan du søge

Hvis du allerede betaler eller modtager ægtefællebidrag, kan du i visse situationer være berettiget til, at ægtefællebidraget ændres.

Det kan fx være:

  • hvis der er sket ændring i modtagers indkomst
  • hvis der er sket ændring betalers indkomst
  • eller der er sket ændring i det antal af børn, betaler har forsørgelsespligt overfor.

Du kan til enhver tid søge om ændring af et fastsat ægtefællebidrag.

Ændringstidspunktet

Du kan søge Familieretshuset om forhøjelse eller nedsættelse af ægtefællebidragets størrelse eller om bortfald af ægtefællebidraget.

Familieretshuset ændrer kun ægtefællebidragets størrelse, hvis vi modtager en ansøgning.

Ændringen vil normalt have virkning fra den første betalingsdag efter afgørelsen.

Forhøjelse af ægtefællebidraget

Hvis du allerede modtager ægtefællebidrag, kan du i visse situationer være berettiget til, at ægtefællebidraget forhøjes.

Når du skal vurdere, om ægtefællebidraget kan forhøjes, skal du bruge de samme retningslinjer, som blev brugt til at fastsætte ægtefællebidraget første gang.

Du kan læse mere i afsnittet om beregning af ægtefællebidragets størrelse.

Nedsættelse af ægtefællebidraget

Hvis du allerede betaler ægtefællebidrag, kan du i visse situationer være berettiget til, at ægtefællebidraget nedsættes.

Når du skal vurdere, om ægtefællebidraget kan nedsættes, skal du bruge de samme retningslinjer, som blev brugt til at fastsætte ægtefællebidraget første gang.

Du kan læse mere i afsnittet om beregning af ægtefællebidragets størrelse.

Bortfald af ægtefællebidraget

Hvis du allerede betaler ægtefællebidrag, kan du i visse situationer være berettiget til, at ægtefællebidraget bortfalder.

Det kan fx være, at modtager har indledt et ægteskabslignende forhold.

Det kan også være, at betaleren har betalt bidrag i en periode, der overstiger samlivets varighed.

Ægtefællebidraget kan i visse situationer bortfalde automatisk.

Beregning af ægtefællebidragets størrelse

Hvis I ikke kan blive enige om at ændre ægtefællebidragets størrelse, kan du søge Familieretshuset om ændring af ægtefællebidragets størrelse. Vi bruger de samme retningslinjer, som blev brugt til at fastsætte ægtefællebidraget første gang. Du kan læse mere om disse retningslinjer her nedenfor.

Beregning af jeres indkomster

Jeres indkomst omfatter alle indtægter, herunder lønindkomst, bonus, honorarer, renteindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som I har bestemmende indflydelse over. Dette gælder også selskaber, som I indirekte ejer via andre selskaber.

Se mere om beregning af indkomst, hvis I har udenlandsk indkomst, eller hvis I har en personlig virksomhed eller et selskab i udlandet.

Der gælder særlige regler, hvis I har en skattefri indkomst.