Æg­te­fæl­lebi­drag

Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Flytter I fra hinanden, eller forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du søge Familieretshuset om at pålægge din ægtefælle at betale ægtefællebidrag til dig. Både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag.

Fast­sæt­telse af æg­te­fæl­lebi­drag

Familieretshuset kan hjælpe dig med at få fastsat ægtefællebidraget størrelse.

Hvis æg­te­fæl­lebi­dra­get ik­ke bli­ver be­talt

I skal som udgangspunkt selv aftale, hvordan betalingen af et ægtefællebidrag foregår, f.eks. via en bankoverførsel.

Hvis du vil have æn­dret æg­te­fæl­lebi­dra­get

Familieretshuset kan hjælpe dig med at få ændret ægtefællebidragets størrelse.

Vej­led­ning om in­gen pligt

Familieretshuset kan udelukkende fastsætte bidragets størrelse, hvis der er en pligt til at betale ægtefællebidrag. Det vil fremgå af dine separations/skilsmissedokumenter, om der er en pligt til ægtefællebidrag. Her kan du finde vejledning hvis ingen pligt til ægtefællebidrag.