Ægtefællebidrag

Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Flytter I fra hinanden, eller forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du søge Familieretshuset om at pålægge din ægtefælle at betale ægtefællebidrag til dig. Både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag.

Fastsættelse af ægtefællebidrag

Familieretshuset kan hjælpe dig med at få fastsat ægtefællebidraget størrelse.

Hvis ægtefællebidraget ikke bliver betalt

I skal som udgangspunkt selv aftale, hvordan betalingen af et ægtefællebidrag foregår, f.eks. via en bankoverførsel.

Hvis du vil have ændret ægtefællebidraget

Familieretshuset kan hjælpe dig med at få ændret ægtefællebidragets størrelse.