Vej­led­ning om in­gen pligt

Familieretshuset kan udelukkende fastsætte bidragets størrelse, hvis der er en pligt til at betale ægtefællebidrag. Det vil fremgå af dine separations/skilsmissedokumenter, om der er en pligt til ægtefællebidrag.

Ægtefællebidrag i forbindelse med separation og skilsmisse

Har din ægtefælle ikke pligt til at forsørge dig efter separationen eller skilsmissen, har Familieretshuset ikke kompetence til at fastsætte et ægtefællebidrag.

Familieretshuset vil derfor afvise at behandle din ansøgning om fastsættelse af ægtefællebidrag efter separation og skilsmisse, hvis din ægtefælle ikke har pligt til at forsørge dig efter separationen eller skilsmissen.