Hvis æg­te­fæl­lebi­dra­get ik­ke bli­ver be­talt

I skal som udgangspunkt selv aftale, hvordan betalingen af et ægtefællebidrag foregår, f.eks. via en bankoverførsel.

Hvis et aftalt eller fastsat ægtefællebidrag ikke bliver betalt til tiden, kan du bede Udbetaling Danmark om hjælp til opkrævning af ægtefællebidraget.

Ønsker du Udbetaling Danmarks hjælp til at få et bidrag opkrævet, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Du skal medsende bidragsafgørelsen fra Familieretshuset eller en kopi af den private aftale, I har lavet.