Bi­drag

Der findes forskellige former for bidrag. Bidragsaftaler kan laves uden om Familieretshuset, men ved uenighed kan du søge Familieretshuset om at fastsætte eller ændre bidraget. Læs om de forskellige bidragstyper, kriterierne for at få bidrag samt bidragssatserne.

Bør­ne­bi­drag

Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis de ikke bor sammen. Forældre har nemlig pligt til at forsørge deres børn, uanset om de bor sammen med barnet eller ej.

Æg­te­fæl­lebi­drag

Ægtefællebidrag er et bidrag, den ene ægtefælle får pålagt at betale til den anden ægtefælles forsørgelse.

Hvis du vil søge om ud­dan­nel­ses­bi­drag

Uddannelsesbidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis barnet er under uddannelse, og en forælder fortsat har forsørgelsesudgifter til barnet.

Hvis du vil søge kon­fir­ma­tions­bi­drag

Konfirmationsbidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis forsørgelsespligten ikke er opfyldt i anledningen af konfirmationen.

Hvis du vil søge om be­klæd­nings­bi­drag

Beklædningsbidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis forsørgelsespligten ikke er opfyldt, når barnet er i konfirmationsalderen (mellem 13 og 15 år).

Bi­drag ved fød­sel, bar­sel og navn­giv­ning, her­un­der dåb

Du kan søge om bidrag ved fødsel, barsel og navngivning, herunder dåb, på nettet.