Vil du adoptere et barn fra familien?

Du har mulighed for at adoptere et barn, du har familiemæssig eller anden kvalificeret tilknytning til. Det kan eksempelvis være dit plejebarn. Der er ingen øvre grænse for, hvor gammelt barnet kan være ved adoptionen.