Internationale borgere søger ægteskab

Hvor skal I giftes

Hvis I ønsker at blive gift, spiller det en rolle, om I begge er danske/nordiske statsborgere, eller om en af jer kommer fra andre lande.