Sags­be­hand­ling­sti­der for adop­tion

Se sagsbehandlingstiderne for godkendelse af adoptanter til fremmed-, stedbarns- eller familieadoption.

Godkendelse af adoptanter til fremmedadoption

I fase 1 vurderer Familieretshuset, om ansøgerne lever op til de generelle betingelser for at blive adoptanter.

  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for godkendelse af adoptanter til fremmedadoption i fase 1 er ca. 15 uger.

I fase 3 foretager Familieretshuset en individuel vurdering af ansøgerne.

  • I fase 3 er ventetiden på at komme til 1. møde højst 26 uger. Der bliver afholdt flere møder med ansøgerne, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på hele forløbet er ca. 46 uger.

Behandling af sager om stedbarns- og familieadoption

  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for behandling af en sag om stedbarns- og familieadoption er for danske parter ca. 17 uger og for udenlandske parter ca. 19 uger.

Årsagen til den længere sagsbehandlingstid, når der er udenlandske parter involveret, skyldes, at kontakten til den udenlandske part ofte skal ske gennem den danske ambassade i det pågældende land, hvor også et eventuelt møde afvikles.