Sags­be­hand­ling­sti­der for adop­tion

Se sagsbehandlingstiderne for godkendelse af adoptanter til fremmed-, stedbarns- eller familieadoption.

Godkendelse af adoptanter til fremmedadoption

I fase 1 vurderer Familieretshuset, om ansøgerne lever op til de generelle betingelser for at blive adoptanter.

  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for godkendelse af adoptanter til fremmedadoption i fase 1 er ca. 10 uger

I fase 3 foretager Familieretshuset en individuel vurdering af ansøgerne.

  • I fase 3 er ventetiden på at komme til 1. møde højst 10-12 uger. Der bliver afholdt flere møder med ansøgerne, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på hele forløbet er ca. 26 uger.

Behandling af sager om stedbarns- og familieadoption

  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for behandling af en sag om stedbarns- og familieadoption er for danske parter ca. 11 uger og for udenlandske parter ca. 9 uger.

Årsagen til den længere sagsbehandlingstid, når der er udenlandske parter involveret, skyldes, at kontakten til den udenlandske part ofte skal ske gennem den danske ambassade i det pågældende land, hvor også et eventuelt møde afvikles.