Love­be­stem­te fri­ster

Familieretshuset skal overholde en række lovbestemte frister i forbindelse med sagsbehandlingen.

Ifølge lovgivningen gælder følgende frister for Familieretshusets sagsbehandling:

Forældreansvarsområdet:

Familieretshuset skal visitere en sag hurtigst muligt og så vidt muligt inden fem hverdage efter modtagelsen af sagen.

I § 6-sager (familiemægling) og § 7-sager (familieretlig udredning) om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familieretshuset sende en mødeindkaldelse til parterne hurtigst muligt og så vidt muligt inden 10 hverdage efter modtagelsen af sagen. Børneenheden skal hurtigst muligt og så vidt muligt inden syv hverdage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde at udpege en kontaktperson for barnet.

I § 7-sager (familieretlig udredning) skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden syv hverdage efter visitationen af sagen sende en plan for behandlingen af sagen til parterne.

Efter modtagelsen af en anmodning om at indbringe en afgørelse for familieretten skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 10 hverdage genoptage behandlingen af sagen eller indbringe afgørelsen for familieretten.

Ovenstående fremgår af Familieretshusloven, som kan findes i lovsamlingen under afsnittet ”Familieretshuset".

Prøvelse af ægteskabsbetingelser:

På området for prøvelse af ægteskabsbetingelser er det ifølge den politiske aftale hensigten, at enheden inden for fem arbejdsdage efter modtagelse af en ansøgning skal have afsluttet sagen, hvis den er vurderet fuldt oplyst ved modtagelsen, eller visiteret sagen til nærmere undersøgelse.