Nærbillede af lille dreng på togtur, kigger ud ad vinduet

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces, når du skal i familieretten for at få behandlet en ansøgning om bopæl, forældremyndighed eller samvær. Hvis du får fri proces, betyder det, at statskassen betaler retsafgiften til familieretten og salæret til din advokat. Retten vælger en advokat til dig. Hvis du allerede har en advokat eller har en advokat, du ønsker, beder du blot om det.

Hvordan får jeg sagen indbragt for familieretten?

Hvis du er til et møde i Familieretshuset om forældremyndighed eller bopæl, hvor I ikke bliver enige, kan Familieretshuset indbringe sagen for familieretten, hvis du ønsker det. Det samme gælder, hvis I har været til møde om samvær, og vi vurderer, at det, I ønsker at få taget stilling til, er indgribende for jeres barn.

Det er oftest en god idé at overveje en ekstra gang – og f.eks. rådføre jer med andre – og så give os besked om, at I ønsker sagen videre til familieretten, inden for en frist, vi aftaler.

Familieretshuset vil altid først indbringe sagen for familieretten, når den er oplyst.

Når vi sender sagen i familieretten, sender vi nogle af de sagsakter, der er på Familieretshusets sag. Det er blandt andet notatet fra det møde, I har deltaget i, det, vi har hentet fra andre myndigheder, og noget af det, som I selv har sendt ind til os. Vi sender også en sagsfremstilling, som du og den anden forælder modtager en kopi af. Hvis vi skal sende jeres sag til Familieretten, vil vi gerne kunne fortælle familieretten, om du vil søge fri proces og om du allerede har en advokat, du ønsker skal føre din sag. Derfor spørger vi om det.

Hvornår kan jeg få fri proces?

Taksterne for hvornår du kan få fri proces kan ses på civilstyrelsen.dk

Hvad skal du gøre?

Vær opmærksom på, at du eller din advokat selv skal søge om fri proces – uanset om du til mødet i Familieretshuset har fortalt os, at du vil søge fri proces. Ansøgningsskema og oplysning om, hvad du skal sende med, findes på www.domstol.dk. Har du en advokat, vil det ofte være din advokat, der laver ansøgningen sammen med dig.

Undtagelser

I nogle tilfælde er det ikke den familieret, som du skal have sagen behandlet hos, der bevilger fri proces. Det er i stedet Civilstyrelsen. F.eks. hvis du ønsker fælles forældremyndighed på ny eller at få overført forældremyndigheden over et barn, som den anden forælder ifølge en aftale eller dom tidligere har fået eneforældremyndighed over.

Hvis du vil vide mere om fri proces?

Du kan læse mere om fri proces på domstol.dk og civilstyrelsen.dk