Ældre nyhed: 18. januar 2024

Yn­gre børn fø­ler sig end­nu mere set og hørt i skils­mis­sesa­ger

De yngre børn bliver gennem børnesamtaler og kontaktpersonordning i højere grad end tidligere hørt og deres perspektiv bringes endnu mere i spil, når forældrene har en sag i Familieretshuset. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE, som er deres anden undersøgelse af børneinddragelsen i Familieretshuset.

De yngre børn bliver gennem børnesamtaler og kontaktpersonordning i højere grad end tidligere hørt og deres perspektiv bringes endnu mere i spil, når forældrene har en sag i Familieretshuset. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE, som er deres anden undersøgelse af børneinddragelsen i Familieretshuset.

Da Familieretshuset blev etableret 1. april 2019, var et af de mest centrale mål blandt andet at sætte barnets perspektiv i centrum i sagsbehandlingen i skilsmissesager. Familieretshuset skulle blandt andet give børnene deres egen indgang til støtte, information og inddragelse, når deres forældre har en sag i det familieretlige system. Nu er børnene for anden gang blevet spurgt, om de oplever at blive inddraget i familiens sag, og det gør de. Det viser den anden undersøgelse, som VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, netop har offentliggjort.

Vicedirektør for Børn og forældre i Familieretshuset, Andreas Berggreen siger om undersøgelsen:

”VIVEs anden undersøgelse af børneinddragelsen i Familieretshuset viser, at vi kommet rigtig godt på vej i implementeringen af en af hjørnestenene i den familieretlige reform. Børnene i de familier, som vi hjælper i Familieretshuset, føler sig ligesom i første undersøgelse set og hørt – og det gælder nu også de yngre børn, som netop var en af de særlige opmærksomhedspunkter, som VIVE pegede på i forbindelse med sidste års undersøgelse.

Vi ved, at børn har brug for at være deltagende i eget liv og blive inddraget i aftaler med betydning for deres liv, og derfor er de her resultater rigtig vigtige. Vi fortsætter derfor også arbejdet, da vi ikke er mål. Vi kan stadig blive bedre til at inddrage og støtte børnene i familiernes forløb i det familieretlige system.”

Børnene oplever, at børnerådgiverne er gode til at forklareUndersøgelsen viser en positiv udvikling i inddragelsen af de yngste børn i Familieretshuset fra 2022 til 2023.

Nogle af hovedresultaterne er for eksempel:

  • 72 procent af de 6-8-årige børn oplever i 2023 at blive forberedt til børnesamtalen mod 64 procent i 2022.
  • 96 procent af de 6-8-årige børn oplever i 2023, at børnerådgiveren er god til at forklare, hvad der skal ske mod 88 procent i 2022.
  • 50 procent af de 6-8-årige børn har i 2023 en kontaktperson mod 40 procent i 2022.

Fortsat fokus på at styrke børneinddragelsen

”I Familieretshuset arbejder vi løbende med at blive bedre til at inddrage børnene, fordi vi ved, hvor vigtigt det er for børnene, og hvor komplekst området er. Vi er blandt andet fortsat involveret i et stort udviklings- og forskningsprojekt i samarbejde med Roskilde Universitet og Professionsskolen Absalon, hvor vi tester forskellige indsatser med særlig fokus på at styrke børneinddragelsen”, siger Andreas Berggreen.

Om undersøgelsen

  • I forbindelse med reformen af det familieretlige område 1. april 2019 besluttede forligskredsen bag den familieretlige reform at følge udviklingen på området. VIVE har derfor hvert år undersøgt forældres tilfredshed med deres forløb i det familieretlige system, og nu har de for anden gang undersøgt børns oplevelse af børnesamtalen og kontaktpersonordningen
  • Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 6-17-årige børn, der har været til en børnesamtale i Familieretshusets børneenhed fra april til november 2022 og fra februar til juni 2023.
  • I 2023 har 642 børn deltaget i undersøgelsen ud af 1.062 mulige. 28 procent af de børn, som har deltaget i undersøgelsen, er 6-8 år, 43 procent er 9-12 år, og 28 procent er 13-17 år. I 2022 deltog 668 børn ud af 1.131 mulige.