Ældre nyhed: 19. september 2022

Værd at vi­de om bør­ne­bi­drag

Familieretshuset får i øjeblikket en del spørgsmål om børnebidrag - ikke mindst om størrelsen og reguleringen af børnebidrag. Vi giver dig her et overblik over, hvordan reglerne er, hvis du betaler børnebidrag.

Hvis du betaler børnebidrag - og I ikke indbyrdes selv har aftalt, hvilket beløb der skal betales, er der fastsat nogle takster, som der tages udgangspunkt i - alt efter din indtægt.

Fastsatte børnebidrag følger statens takster

Fastsatte børnebidrag kan udgøre normalbidraget eller normalbidraget plus et procenttillæg. Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg. I 2022 består normalbidraget af et grundbeløb på 1.293 kr. samt et tillæg på 167 kroner, det vil sige samlet set 1.460 kroner per måned.

Hvis Familieretshuset fastsætter børnebidraget, vil bidraget blive fastsat til statens fastsatte takster for børnebidrag. Det er også muligt for forældre selv at indgå aftale om, at et børnebidrag skal udgøre en bestemt takst.

Hvis Familieretshuset skal kunne fastsætte et børnebidrag, som er højere end normalbidraget, kræver det, at den, der betaler bidrag, har en indkomst, som overstiger en fastsat grænse. Denne grænse er forskellig, alt efter hvor mange børn, bidragsbetaleren har forsørgelsespligt overfor.

Normalbidraget størrelse reguleres hvert år ved årsskiftet, og det er Social- og Ældreministeriet, der regulerer indkomstgrænserne.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale bidragene?

Hvis du betaler børnebidrag og ikke længere ser dig i stand til at betale børnebidragene, er det ikke lovligt bare at stoppe betalingen af et fastsat eller aftalt børnebidrag.

Ophør eller nedsættelse af bidraget skal derfor ske efter afgørelse fra Familieretshuset eller efter enighed mellem dig og den anden forælder.

Hvis børnebidraget er større end normalbidraget, kan du ansøge Familieretshuset om nedsættelse af børnebidraget.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at Familieretshuset ikke kan nedsætte bidraget til et beløb, som er mindre end normalbidraget på 1460 kroner.

Familieretshuset kan ikke hjælpe med selve betalingen af børnebidraget. Derfor kan vi ikke træffe afgørelse om eksempelvis henstand eller hjælpe med en afdragsordning.

Hvis du har spørgsmål til selve betalingen af børnebidraget, henviser vi til Udbetaling Danmark.