Ældre nyhed: 10. februar 2023

Un­der­ret­ning af re­gi­stre­rede: Op­be­va­ring af per­so­nop­lys­nin­ger på in­tra­net

Der er konstateret et internt databrud i forbindelse med opbevaring af persondata på Familieretshusets interne intranet.

Familieretshuset har konstateret et internt databrud i forbindelse med opbevaring af persondata på Familieretshusets interne intranet. Helt konkret er der tale om, at medarbejdere, der er ansat i Familieretshuset, har kunnet se personoplysninger i en række filer, i dette tilfælde navne og cpr-numre, om borgere. Familieretshuset har ingen oplysninger om, at medarbejdere uretmæssigt har tilgået oplysningerne mappen på intranettet.

Familieretshuset ønsker med denne meddelelse at underrette personer, som kan være berørt af databruddet.

Filerne er opbevaret i en mappe på intranettet, hvor der er konstateret cpr-numre og navne, de er nu slettet fra intranettet, så de ikke længere er tilgængelige.

Databruddet er indberettet til Datatilsynet.

Hvem kan være berørte af databruddet?

Denne meddelelse er relevant for personer, der har haft en sag i det tidligere Statsamt i 1992.

Hvad består databruddet af?

Familieretshuset har i februar konstateret, at alle medarbejdere i Familieretshuset har haft adgang til en række filer, som ikke har været låst.

Filerne indeholder personoplysninger med navne og cpr-numre.

Oplysningerne har udelukkende været tilgængelige for Familieretshusets medarbejdere, der er underlagt tavshedspligt.

Familieretshuset har ingen oplysninger om, at uvedkommende medarbejdere har tilgået oplysninger, men har omvendt ikke mulighed for at kontrollere det.

Familieretshuset har slettet de konkrete filer med personoplysninger fra intranettet, så de ikke længere er tilgængelige for Familieretshusets medarbejdere.

Hvad kan du gøre, hvis du er berørt af databruddet?

Familieretshuset har ikke kendskab til, at databruddet skulle have haft negative konsekvenser for borgerne. Oplysningerne har udelukkende været tilgængelige for Familieretshusets medarbejdere, der er underlagt tavshedspligt.

Hvis oplysningerne mod forventning skulle være kommet uvedkommende til kendskab, vurderer Familieretshuset, at de mulige konsekvenser af bruddet kan være:

  • Uvedkommende kan bruge personoplysninger om borgeren til at behandle vedkommende anderledes end andre borgere bliver behandlet.
  • Skade på omdømme, hvis uvedkommende har fået oplysninger af fortrolig karakter om borgeren, som kan medføre snak og sladder, der er ubehagelig for borgeren.
  • Misbrug af personlige oplysninger og identitet.

Har du spørgsmål til denne meddelelse om databrud, kan du kontakte Familieretshuset via digital post, på post@familieretshuset.dk eller sende et brev til Familieretshuset, Storetorv 10, 6200 Aabenraa.

Hvis du vil vide mere om, hvad dine rettigheder er, når Familieretshuset behandler personoplysninger, kan du kontakte vores DPO på DPO@familieretshuset.dk.

Hvis du er utilfreds med Familieretshusets behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Man kan læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk