Ældre nyhed: 19. januar 2022

Un­der­ret­ning af re­gi­stre­re­de

Familieretshuset har konstateret databrud i en række selvbetjeningsløsninger, som betyder, at beskyttet navn og adresse fejlagtigt kan være videregivet. Familieretshuset ønsker med denne meddelelse at underrette personer, som Familieretshuset endnu ikke har været i kontakt med, og som kan være berørt af brud på persondatasikkerheden.

Denne meddelelse udsendes på baggrund af et forsigtighedsprincip. Familieretshuset beklager de gener, et eventuelt databrud måtte have for de berørte personer.

Da Familieretshusets den 17. november 2021 blev opmærksom på risikoen for databrud, blev de berørte selvbetjeningsløsninger (se nedenfor) ud fra et forsigtighedsprincip straks lukket ned.

Hvem kan være berørt af databruddet?

Denne meddelelse er kun relevant for forældre, der har benyttet én af de nedenstående selvbetjeningsløsninger, imens de har haft navne- og adressebeskyttelse rettet mod den anden forælder:

  • Vi er enige om ikke længere at have fælles forældremyndighed og om, hvem af os der fremover skal have forældremyndigheden alene
  • Vi er enige om at få fælles forældremyndighed
  • Vi er enige om, at den af os, der har forældremyndigheden nu, overfører forældremyndigheden til den anden forælder, som så har forældremyndigheden alene
  • Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling
  • Registrering af medmoderskab (ansvarserklæring medmoder) / Registrering af medmoderskab (barnet er dødfødt eller død kort efter fødslen)
  • Familieadoption

Hvis du allerede har modtaget en meddelelse fra Familieretshuset herom, kan du se bort fra denne offentlige meddelelse.

Hvad består databruddet af?

Databruddet er opstået, idet beskyttet navn og/eller adresse kan være videregivet til et barns anden forælder.

De ovenstående selvbetjeningsløsninger har den funktion, at den person, der starter en ansøgning, kan videresende sine egne oplysninger til barnets anden forælder - herunder også oplysninger om beskyttet navn og adresse. Der kan dog kun være tale om et databrud, hvis der er gjort følgende:

  • En forælder har udfyldt selvbetjeningsløsningen inklusiv beskyttet navn og/eller adresse
  • Hvis forælderen har indtastet den anden forælders CPR-nummer og mailadresse, så ansøgningen er videresendt til den anden part
  • Hvis den anden forælder har åbnet det link, som indeholder ansøgningen og dermed de beskyttede oplysninger.

En række personer er allerede orienteret

Familieretshuset har i december 2021 sendt en direkte underretning til de borgere med navne- og adressebeskyttelse, som vi ved, har brugt løsningerne i perioden fra den 17. november 2020 til den 17. november 2021 (hvor løsningerne blev lukket ned). Det drejer sig om i alt 114 personer.

Denne offentlige besked er derfor kun rettet mod eventuelle personer, vi ikke har kunnet identificere:

Det kan være personer, der har brugt en af de omtalte selvbetjeningsløsninger før 17. november 2020.

Det kan også være personer, der har udfyldt en del af selvbetjeningsløsningen, men hvor den anden forælder ikke har underskrevet digitalt, for i de tilfælde er ansøgningen ikke kommet Familieretshuset i hænde. En ufuldendt ansøgning betyder, at det desværre ikke er muligt for Familieretshuset at se, om eller hvilke oplysninger, der kan være videregivet.

Hvad skal du gøre, hvis du er berørt at databruddet?

Hvis databruddet giver anledning til frygt for din egen eller dit barns sikkerhed, opfordrer vi dig til at kontakte politiet.

Familieretshuset kan dog oplyse, at vi endnu ikke har kendskab til, at databruddet skulle have haft negative konsekvenser for nogen af de 114 personer, som i december blev underrettet med et direkte brev i e-Boks.

Har du spørgsmål til denne meddelelse om databrud, fordi du formoder, at du er berørt, så er du meget velkommen til at kontakte Familieretshusets Borgerinformation på tlf. 72 56 70 00.