Ældre nyhed: 7. september 2023

Stu­di­estart og ud­dan­nel­ses­bi­drag

Familieretshuset modtager for tiden mange ansøgninger fra forældre, som søger om uddannelsesbidrag til deres barn. Læs om du kan søge om uddannelsesbidrag til dit barn, og hvad du skal være opmærksom på.

Hvert år op til studiestart søger mange forældre uddannelsesbidrag. Uddannelsesbidrag er et bidrag, som du kan søge, hvis du har et barn, der er mellem 18 og 24 år og under uddannelse, og du ikke bor sammen med barnets anden forælder og har forsørgelsesudgifter til barnet.

Familieretshuset kan fastsætte uddannelsesbidrag, hvis barnets egen indkomst ikke er særlig høj, og hvis barnets anden forælder har en rimelig høj indkomst. I vurdering af fastsættelsen indgår også børneopsparinger, hvad den anden forælder betaler af andre udgifter til barnet m.m.