Ældre nyhed: 7. september 2022

Spør­ge­ske­ma i e-Boks: For­æl­dres op­le­vel­ser med det fa­mi­li­e­ret­li­ge sy­stem

Har du afsluttet en sag i Familieretshuset inden for det sidste halve år om samvær, forældremyndighed eller bopæl? Så vil du i starten af september få mulighed for at svare på et spørgeskema om dine oplevelser via din e-Boks.

Hvorfor undersøger man forældres oplevelser med det familieretlige system?

Folketingets partier har besluttet at undersøge forældres tilfredshed med det familieretlige system før og efter reformen i 2019.

Det er VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der gennemfører undersøgelsen. Det er Familieretshusets opgave at hjælpe med kontakt til forældre.

VIVE har brug for oplysninger om ca. 5.000 sager om samvær, forældremyndighed og bopæl.

Undersøgelsen er den tredje og sidste i rækken. Rapporten fra undersøgelsen for 2021 kan du se på VIVE's hjemmeside

Efterårets undersøgelse er færdig i juni 2023.

Hvilke oplysninger deler I?
Vi deler dit navn, dit CPR. nr. og oplysninger om, hvilken type sag, du har haft i Familieretshuset.

Hvordan kan jeg undgå, at I deler mine oplysninger?
Vi er forpligtet til at dele dine oplysninger, når det er til forsknings- og analysearbejde, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Det står i databeskyttelsesforordningen kapitel 2, artikel 6, stk. 1, bogstav e.