Ældre nyhed: 24. august 2023

Ori­en­te­ring om af­ske­di­gel­ses­runde i Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Familieretshuset gennemfører på baggrund af Familieretshusets faldende økonomiske bevilling en afskedigelsesrunde på op mod 100 årsværk. Afskedigelserne skal sikre, at Familieretshusets budget balancerer i 2024 og frem.

De medarbejdere, der påtænkes opsagt, bliver varslet den 31. august 2023.

Familieretshusets bevilling er fra 2021 til og med 2025 faldet med ca. 100 mio. kr. Bevillingsfaldet skyldes blandt andet, at Familieretshuset i perioden skulle afvikle sagspukler, hvilket er sket. Ligeledes var det forudsat, at der skulle opnås en række effektiviseringer og besparelser via nye IT-systemer. Denne forudsætning har vist sig ikke at kunne realiseres. Familieretshusets økonomi er desuden presset af de stigende omkostninger til kommunernes børn- og ungekonsulenter, overvåget samvær bestilt af domstolene og det stigende antal sager om etablering af værgemål.

Dertil kommer, at det er nødvendigt for Familieretshuset at foretage en række IT-investeringer i de kommende år, samt at skabe rum til investeringer på driftsbudgettet.

Afskedigelserne vil blive forsøgt tilrettelagt, så borgerne på lang sigt ikke vil opleve at få længere ventetid på møder i Familieretshuset, længere sagsbehandlingstider, eller et forringet tilbud.

Familieretshuset har i dag, den 24. august 2023, informeret medarbejderne om den forestående afskedigelsesrunde. Afskedigelserne foretages med udgangen af august 2023 for at sikre, at de har en økonomisk effekt i 2024, og at budgettet for 2024 og frem balancerer.

”Det er ikke let at skulle sige farvel til så mange gode medarbejdere i Familieretshuset, som har været med til at skabe flotte resultater. Efter vedtagelsen af Finansloven for 2023 i maj 2023 er der dog ingen vej uden om, at vi nu varsler afskedigelser, der vil sikre, at Familieretshusets udgifter i 2024 passer til den forventede bevilling i 2024”, oplyser direktør for Familieretshuset Anette Hummelshøj.

Fortsat hjælp til borgerne

Selvom Familieretshuset ser ind i en svær periode, kan børn, forældre og andre borgere, der har brug for hjælp fra Familieretshuset fortsat forvente hjælp af høj kvalitet, når de er i kontakt med Familieretshuset.

”Det har været og er også fremadrettet helt afgørende, at vi fortsat kan levere den rette høje kvalitet i den hjælp, som borgerne har brug for. Helt at undgå, at en medarbejderreduktion på op mod 100 årsværk kan mærkes, kommer vi nok ikke uden om på den korte bane. Vi har et meget klart fokus på, at effektiviseringer, og digitale løsninger kan bidrage til at opretholde den nødvendige kvalitet i vores opgaveløsning,” understreger direktør Anette Hummelshøj.

Familieretshuset holder lukket den 31. august 2023

Familieretshuset vil den 31. august 2023, som er den dag, hvor medarbejderne varsles opsagt, være lukket for møder og betjening på telefon.