25. november 2020

Om partsrepræsentanter

Hvis du ønsker at indgive en ansøgning til Familieretshuset, og du er repræsenteret ved en advokat eller en anden person, kan du stadig indgive din ansøgning via den digitale selvbetjeningsløsning.

Hvis du ønsker, at din partsrepræsentant indgiver ansøgningen for dig, skal I ikke bruge den digitale selvbetjeningsløsning, men i stedet bruge Familieretshusets ansøgninger i PDF-format.

En partsrepræsentant kan også indgive en klage over en afgørelse uden at skulle bruge den digitale selvbetjeningsløsning.