Ældre nyhed: 31. oktober 2023

Hø­jeste­rets­dom: Nyt om hjem­me­in­se­mi­na­tion og med­mo­der­skab

Familieretshuset har tidligere givet afslag på registrering af medmoderskab, når insemination med donorsæd ikke var foregået via en klinik, men hvor de kommende forældre selv har forestået inseminationen. En nylig dom fra Højesteret underkender imidlertid denne praksis.

Dommen betyder, at Familieretshuset fremover vil registrere medmoderskab i sager, hvor en relevant sundhedsperson forud for hjemmeinseminationen har været involveret på en måde, som svarer til de samme omstændigheder som dommen i højesteretssagen fra 26. januar 2023.

For at kunne registrere en medmor efter omstændighederne for dommen, lægger vi bl.a. vægt på at sundhedspersonen har ydet vejledning om inseminationen og har underskrevet Familieretshusets ”Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion” som behandlende sundhedsperson.

Se dokumentet ”Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion

Du kan anmode om genoptagelse af din sag

Hvis du tidligere har fået afslag på registrering af medmoderskab til et barn, som er blevet undfanget ved hjemmeinsemination, og hvis du mener, at sagen vurderet efter samme omstændigheder som dommen fra 26. januar, ville få et andet udfald, så kan du anmode om genoptagelse af din sag.

Du kan sende en anmodning til Familieretshuset, som så vil vurdere, om din sag skal genoptages.