Ældre nyhed: 3. februar 2022

Nye adoptionsregler

Fra 1. februar 2022 gælder der nye regler om, at de, der ønsker at adoptere et barn, både kan skrive sig på listen med børn fra udlandet og på listen med børn fra Danmark.

Adoptionsbekendtgørelsen er pr. 1. februar 2022 blevet ændret. Det betyder blandt andet, at det nu er blevet muligt at være skrevet op til både national adoption og international adoption på samme tid, når man som ansøger har en generel godkendelse som adoptant.

Hvilken betydning har den nye ventelistestruktur for dig?

Hvis du allerede er registreret som ansøger til international adoption hos DIA kan du samtidig blive registeret som ansøger til national adoption. Du skal kontakte Adoptionsnævnets sekretariat på telefon 33 41 12 00 eller via kontaktformularen på Adoptionsnævnets hjemmeside.

Hvis du allerede er registreret som ansøger til national adoption i Adoptionsnævnet kan du samtidigt blive registeret som ansøger på den internationale liste ved at kontakte Danish International Adoption (DIA) på telefon 45 81 63 33 eller på mail: mail@d-i-a.dk.

Ønsker du i første omgang blot at forblive på kun én venteliste til enten national eller international adoption, skal du ikke foretage dig noget.

Du kan også senere blive skrevet op på den venteliste, du ikke står på. Tilsvarende kan du til enhver tid fravælge opskrivning på den ene eller begge ventelister.

Hvis du endnu ikke er godkendt som adoptant

Hvis du endnu ikke er godkendt som adoptant, men bliver det efter Fase 3, vil Familieretshuset automatisk sende din sag til Adoptionsnævnet med henblik på optagelse på venteliste til national adoption.

Du kan dog aktivt fravælge dette og i stedet søge optagelse på DIA’s venteliste med henblik på international adoption. Du vil blive vejledt nærmere herom af Familieretshuset i forbindelse med Fase-1-undersøgelsen.

Sådan koordinerer Adoptionsnævnet og DIA

For at undgå, at processen med en konkret matchning bliver sat i gang samtidig til både national og international adoption, vil Adoptionsnævnet og DIA gensidigt orientere hinanden, når det er nødvendigt.

Er du skrevet op til både national og international adoption betyder det, at:

  • DIA orienterer Adoptionsnævnet, når DIA sender din sag om international adoption til det afgiverland, som du er skrevet op til. Derefter kan du ikke længere være skrevet op til national adoption. Trækker du – uden at være matchet med et barn - din ansøgning om adoption fra det konkrete afgiverland tilbage, kan du igen blive skrevet op, så du står på både den nationale og internationale liste.
  • Adoptionsnævnet orienterer DIA, når nævnet indleder en matchningsproces mellem dig og et konkret barn (national adoption). Derefter bliver din ansøgning om international adoption sat på stand-by, indtil der er endelig afklaring på den nationale matchningsproces. Når den er afklaret, bliver din adoptionssag enten gen-aktiveret eller fjernet fra den internationale liste.

Vil du vide mere?

Du kan læse de ændrede regler i deres fulde ordlyd her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/142

Familieretshuset henviser til nærmere vejledning om de nye regler hos Adoptionsnævnets sekretariat. Der er åbent for telefoniske henvendelser alle hverdage kl. 9-15 på telefon 33 41 12 00.