Ældre nyhed: 4. september 2023

Ny un­der­sø­gel­se: For­æl­dres op­le­vel­ser med det fa­mi­li­e­ret­li­ge sy­stem

VIVE har netop offentliggjort en ny undersøgelse, som viser udviklingen i forældres oplevelser med deres forløb i det familieretlige system fra 2019 til 2022.

Den nye undersøgelse viser, at flere børn bliver set og hørt i Familieretshuset, og at forældrene i stigende grad er tilfredse med inddragelsen af deres børn. Undersøgelsen peger samtidig på, at en del forældre fortsat har et højt konfliktniveau og samarbejdsproblemer – også efter behandling af deres sag i Familieretshuset og familieretterne.

Vicedirektør for Børn og forældreansvar i Familieretshuset, Jacob Buch, siger om undersøgelsen:

”Først og fremmest er vi glade for, at flere børn bliver inddraget i Familieretshuset. Det er helt essentielt, fordi det er en af grundstenene i etableringen af Familieretshuset. Samtidig må vi konstatere, at en del forældre fortsat har et højt konfliktniveau og samarbejdsproblemer. Vi ønsker, at alle skal føle sig set, hørt og forstået, selvom det familieretlige område er komplekst og handler om partskonflikter. Vi vil nu nærlæse undersøgelsen, da vi er optaget af, hvordan vi kan hjælpe både børn og forældre endnu bedre.”

Familierne i det familieretlige system har det sværere end andre brudte familier
Undersøgelsen giver i højere grad end tidligere et billede af de familier, der er i kontakt med det familieretlige system, fordi undersøgelsen som noget nyt kobler sagsbehandlingsdata med registerdata fra Danmarks Statistik.

De forældre, der er i kontakt med det familieretlige system, er selvfølgelig forskellige. VIVEs undersøgelse viser dog, at ”forældre, der i 2022 var til § 6- og § 7-møder i Familieretshuset, har færre socioøkonomiske ressourcer end andre ikke-samboende forældre og har i højere grad haft psykiske helbredsproblemer før den nuværende sag i Familieretshuset. Derudover har de i højere grad modtaget afgørelser for kriminalitet”, (Forældres oplevelse af de familieretlige myndigheder 2022 – 3. opfølgning efter reform af området i 2019, side 11).

Få mere viden om familierne og læs undersøgelsen på VIVEs hjemmeside

Fakta
I forbindelse med reformen af det familieretlige område 1. april 2019 besluttede Folketingets partier at følge udviklingen på området. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har derfor hvert år derfor undersøgt forældres oplevelser med deres forløb i det familieretlige system. Denne undersøgelse er den 3. opfølgning.