Ældre nyhed: 25. april 2023

Ny un­der­sø­gel­se: Børn fø­ler sig set og hørt i skils­mis­sesa­ger

En ny undersøgelse fra VIVE viser, at børn oplever at blive inddraget i skilsmissesager gennem Familieretshusets børnesamtaler og kontaktpersonordning.

Da Familieretshuset blev etableret 1. april 2019 var det blandt andet for at sætte barnets perspektiv og konflikthåndtering i centrum i behandlingen i skilsmissesager. Der blev blandt andet oprettet en børneenhed med særlig viden. Formålet med Børneenheden er, at børnene har deres egen indgang til det støtte, information og inddragelse, når deres forældre har en sag i det familieretlige system. Nu er børnene blevet spurgt, om de oplever at blive inddraget i familiens sag, og det gør de. Det viser en omfattende undersøgelse, som VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, netop har offentliggjort.

”Undersøgelsen viser, at vi er på rette vej i implementeringen af den familieretlige reform. Vi kan se, at børnene i de familier, som vi hjælper i Familieretshuset, føler sig set og hørt – og det er utroligt vigtigt. Vi ved fra forskningen, at børn har brug for at være deltagende i eget liv og blive inddraget i aftaler og afgørelser med betydning for deres liv, og derfor er de her resultater så afgørende, da det bekræfter os i, at vi gør meget rigtigt i forhold til børnene”, siger Jacob Buch, der er vicedirektør for Børn og forældreansvar i Familieretshuset.

Børnesamtalen er et trygt og forståeligt rum
Hovedresultaterne i undersøgelsen viser, at de fleste børn oplever børnesamtalen som et trygt og forståeligt rum, hvor de kan komme til orde:

  • 95 procent svarer, at børnerådgiveren er god til at forklare, hvad der skal ske til børnesamtale
  • 90 procent svarer, at den børnerådgiveren er god til at lytte til dem
  • 80 procent svarer, at de har lyst til at fortælle børnerådgiveren om det, der er vigtigt for dem.

Kontaktpersonordningen og inddragelsen af de yngre børn
Undersøgelsen peger også på, at der er forbedringspotentiale i forhold til kontaktpersonordningen og inddragelsen af de yngste børn.

”Børneinddragelse er et komplekst område, og undersøgelsen giver os også et godt indblik i, hvordan vi kan videreudvikle vores opgaver og blive endnu bedre til at inddrage børnene. Vi har for eksempel sammen med forældrene stadig et arbejde med at tale med børnene om, hvad de kan bruge børnesamtalen og kontaktpersonordningen til, og det vil vi tage fat i nu”, siger Jacob Buch og fortsætter:

”Vi er klar over, at vi især kan blive bedre til at inddrage de yngste børn. Sammen med Roskilde Universitet og Professionsskolen Absalon er vi derfor også i gang med et udviklings- og forskningsprojekt om netop dette emne."

Om undersøgelsen

  • I forbindelse med reformen af det familieretlige område 1. april 2019 besluttede Folketingets partier at følge udviklingen på området. VIVE har derfor hvert år undersøgt forældres tilfredshed med deres forløb i det familieretlige system, og nu har de også undersøgt børns oplevelse af børnesamtalen og kontaktpersonordningen
  • Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 6-17-årige børn, der har været til en børnesamtale i Familieretshusets børneenhed fra april til november 2022
  • 668 børn har deltaget i undersøgelsen ud af 1161 mulige. 30 procent af de børn, som har deltaget i undersøgelsen, er 6-8 år, 44 procent er 9-12 år, og 26 procent er 13-17 år.
  • VIVE vil gennemføre en tilsvarende børneundersøgelse igen i år, så det bliver muligt at se, om der er udvikling i børnenes oplevelse af hjælpen i Familieretshuset.