Ældre nyhed: 28. februar 2023

Ny hjem­meside til LG­BT+ per­so­ner hjæl­per med råd og vej­led­ning om fa­mi­lie­dan­nelse

LGBTfamilie.dk er navnet på en helt ny hjemmeside, der skal være med til at hjælpe LGBT+ personer med at finde råd og vejledning og få overblik over lovgivningen, når de ønsker at stifte familie.

En helt ny hjemmeside målrettet LGBT+ personer er netop gået i luften. Hjemmesiden LGBTfamilie.dk skal være med til at hjælpe LGBT+ personer med at finde råd og vejledning og få overblik over lovgivningen, når de ønsker at stifte familie.

Det kan nemlig være svært at finde vej i de mange love og regler, der er, når man ønsker at stifte en familie, som ikke hører under den traditionelle familietype med far, mor og børn.

Én samlet indgang

”Vi glæder os over, at det i et tæt og vigtigt samarbejde med LGBT+ Danmark og Indenrigs-og Sundhedsministeriet, er lykkedes os at skabe én samlet indgang til LGBT+ personer, hvor de kan få svar på de mange spørgsmål på det familieretlige og sundhedsretlige område, der naturligt opstår, når man vil stifte familie.” siger Anette Hummelshøj, direktør i Familieretshuset.

Hjemmesiden indeholder både juridisk information og faglig viden og yder vejledning inden for emner som blandt andet adoption, assisteret reproduktion, forældremyndighed, sæd- og ægdonation, forældreskab og ægteskab.

Hjemmesiden er blevet til i et unikt samarbejde mellem LGBT+ Danmark, Indenrigs-og Sundhedsministeriet samt Familieretshuset.